Radio Moreenin sähkeet 3.10. klo 17

Työpaikan sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa terveyshaittojen lisäksi sosiaalisiin suhteisiin. Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että syrjimisestä raportoivat enemmän työntekijät, jotka kokivat työpaikkansa sisäilman haitalliseksi.

Syrjintää ilmeni Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan työn ja työvuorojen jaossa, tiedonsaannissa sekä työtovereiden ja esimiesten asenteissa.

***

Tampereen ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on ollut vajausta lääkäreistä yleisterveyden puolella. Lääkäreiden puute on pidentänyt hoitojonoja.

Tampereen YTHS:n terveyspalveluyksikön johtajan mukaan syynä oli puute sijaisesta lokakuun ajan, mutta jo tällä viikolla hoitoonpääsyajat ovat helpottuneet.

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toimipisteet Tampereella ovat huomenna keskiviikkona kokonaan suljettuna. Hoidontarve arvioidaan puhelimitse. Syynä sulkuun on henkilökunnan työhyvinvointia edistävä TYHY-päivä.

***

Hyvän sään aikana -kirja julkaistaan tänään. Hyvän sään aikana on tietokirja siitä, miten ilmastonlämpeneminen iskee Suomeen.

Kirjaa on ollut tekemässä Hanna Nikkasen johtama työryhmä, johon kuuluu 21 journalistiikan opiskelijaa Tampereen yliopistosta. Nikkanen toimi journalistiikan vierailijaprofessorina viime lukuvuonna.

Kirjan julkistamistilaisuus on tänään Helsingissä sekä huomenna Tampereen kulttuuritalo Telakalla.

***

Puolustusteollisuuskonserni Patria vähentää yli sata työntekijää.

Elokuussa aloitettujen yhteistoimintaneuvottelujen taustalla olivat tuotannolliset, taloudelliset ja toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat syyt. Yt-neuvottelut päättyivät tänään. Työntekijöitä irtisanotaan ja ulkoistetaan. Työntekijöitä myös eläköityy ja määräaikaisia työsuhteita päättyy.

Pirkanmaalta Patria vähentää 41 työpaikkaa.

***

Länsimetron käyttöönotto on edistynyt. Länsimetron asemat ja rata on luovutettu Helsingin kaupungin liikennelaitoksen HKL:n hallintaan.

Luovutuksen tapahduttua HKL käynnistää matkustajaliikennettä edeltävän tuotannon esivaiheen. Esivaihe sisältää muun muassa koeajoja koko metrolinjalla.

Esivaiheen ja sen koeajojen tulee toimia kaksi viikkoa ilman virheitä ennen kuin matkustajaliikenne voidaan aloittaa. HKL:n toimitusjohtajan mukaan ei ole todennäköistä, että vielä lokakuussa aloitettaisiin matkustajaliikennettä.