Opetus

Moreenimedia on Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen monimediaalinen verkkojulkaisu, jota julkaisee Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC). Viestintätieteiden tiedekunnassa toimii Pohjoismaiden vanhin korkeakoulutasoinen toimittajakoulutusyksikkö. Toimittajakoulutus aloitti vuonna 1925.

Moreenimedia on ensisijaisesti journalistiikan opiskelijoiden oppimisympäristö. Työskentely yliopiston harjoitustoimituksessa tarjoaa mahdollisuuden soveltaa tietoja ja taitoja ammatillisessa ympäristössä alan asiantuntijoiden johdolla.

Työskentely valmistaa opiskelijoita journalistisen työprosessin hallintaan ja yhteisölliseen vuorovaikutukseen toimitusorganisaatiossa. Tavoitteena on, että opiskelijalla on jakson käytyään valmiuksia työskentelyyn erilaisissa journalistisissa tehtävissä toimitusorganisaatiossa televisiossa, radiossa sekä sanoma- ja aikakauslehdessä.

Moreenimedia yhdistää syksystä 2017 lähtien Yliopisto-tv:n, Radio Moreenin ja Utain-lehden.

Yliopisto-TV oli Tampereen yliopiston nettitelevisio, joka avasi kanavansa vuonna 2006. Nettitelevision yhtenä keskuksena on ollut harjoitustoimituksen tv-studio, joka valmistui samaan aikaan, kun kanava syksyllä 2006 käynnistyi.

Radio Moreeni on Tampereen yliopiston omistama paikallisradio. Aseman toiminnasta vastaa Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunta. Radio Moreeni aloitti toimintansa vuonna 1989 Yliopistoradion nimellä. Moreeni on Suomen ainoa yliopiston omistama paikallisradio.

Utain-lehti ilmestyi painettuna vuodesta 2002 ja verkkoversiona vuodesta 2003 lähtien vuoteen 2017 saakka.

Moreenimedia sitoutuu toiminnassaan hyvän journalistisen tavan periaatteisiin.

 

Periaatteet

  1. Opiskelu Moreenimedian toimituksessa valmentaa opiskelijaa ammattimaiseen työskentelyyn osana toimitusyhteisöä. Sitoudumme ammatillisen yhteisön arvoihin ja periaatteisiin.
  2. Pyrimme yksilöllisen ammatillisen oppimisen ja kehityksen tukemiseen yhteisöllisiä rakenteita hyödyntäen.
  3. Ymmärrämme, että oppimisprosessi ja lopputulos ovat kaksi eri asiaa. Emme kuitenkaan poista tai muokkaa lehden jo julkaistuja numeroita (ks. JSN:n päätös 4069/SL09).