Radio Moreenin sähkeet 5.10. kello 17

Tamperelaisten palvelutalojen asiakkaat ovat aiempaa tyytymättömämpiä palveluihin. Kyselytulosten perusteella palvelutaloissa asuvia vaivasi etenkin yksinäisyys ja vaikutusmahdollisuuksien puute omiin asioihin. Ikäihmisistä lähes viidennes koki vaikutusmahdollisuuksiensa heikentyneen viime vuodesta. Tampereen kaupungin kyselyyn vastasi 800 kotihoidossa tai palvelutalojen kotihoidossa olevaa.

***

Pieniä ruokakauppoja pyritään keskittämään keskusta-alueiden tuntumaan, kertoo Keskon kauppiastoimintojen kehitysjohtaja Nuutti Rantatupa. Tampereella ilmiö näkyy etenkin Tammelantorin ympäristössä, jossa saman ketjun myymälät ovat jopa vastapäätä toisiaan. Pirkanmaan Osuuskaupasta kerrotaan, että kauppojen sijoittelussa ratkaisevaa on muuttoliikenne ja alueiden asukastilanne.

***

Raitiotievarikon louhinta alkaa huomenna perjantaina Hervannassa. Hermiankadun päässä sijaitsevalla tontilla tehdään räjäytystöitä kolmesta neljään kertaa päivässä. Räjäytysten takia Kauhakorvenkadun, Hervannantien ja Hermiankatujen liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään. Lisäksi töistä aiheutuu melua lähialueelle. Varikon louhinta kestää ensi vuoden elokuuhun asti. Varikko on raitiotieallianssin mukaan hankkeen merkittävin louhintakohde, sillä aluetta käytetään myös kiviaineksen murskauspaikkana. Rakennuksia aletaan pystyttää tontille keväällä 2019.

***

Luomun myynti kasvaa vauhdilla. Yli miljoona suomalaista ostaa luomutuotteita viikoittain. Myynti kasvoi vuodenmittaisella seurantajaksolla lähes viidenneksellä verrattuna edelliseen ajanjaksoon. Luomun myyntiä arvioi Pro Luomu -yhdistys. Arvio perustuu päivittäistavarakaupan ryhmittymiltä kerättyihin lukuihin. Eniten on lisääntynyt luomumehujen ja -kahvin myynti.

***

Kotimaista Yösyöttö-elokuvaa ei nähdä Finnkinon elokuvateattereissa. Elokuvan levittäjä Nordisk Film ja elokuvateatteriketju Finnkino eivät ole päässeet sopimukseen siitä, miten elokuvan tuotot jaetaan. Finnkino haluaa aiempaa suuremman osuuden lipputuloista. Yhtiöt yrittävät päästä sopuun levitysoikeuksista. Yösyöttö-elokuva saa ensi-iltansa huomenna perjantaina.