Kavereiden puute voi vaikuttaa opiskeluun ja sen mielekkyyteen ratkaisevasti.

Yksinäisyys on tuttua monelle yliopisto-opiskelijalle – ulkopuoliseksi voi ajautua vahingossa

Kun peruskoulusta tutut luokat häviävät ja yliopiston itsenäinen opiskelu alkaa, voi ystävien löytäminen ihmispaljoudesta tuntua vaikealta.

Korkeakouluopiskelijoille vuonna 2012 tehdyn terveyskyselyn mukaan lähes kolmannes yliopisto-opiskelijoista koki, ettei kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Yksinäisyyden taustalla vaikuttavat syyt vaihtelevat paljon, joten ongelmaan on vaikea keksiä yksinkertaista ratkaisua.

Tampereen yliopistossa yksinäisyyttä torjutaan muun muassa tehokkaalla suunnittelulla ja monipuolisella vapaa-ajan toiminnalla.