Radio Moreeni sähkeet 6.10 kello 16

Kansainvälinen ydinaseiden vastainen kampanja ICAN on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel-komitean mukaan ICAN on ollut johtava toimija pyrkimyksissä kieltää ydinaseet kansainvälisesti. Kampanja on kiinnittänyt huomiota ydinaseiden käytön seurauksiin. Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen professori Tarja Väyrynen arvioi, että palkinnon ajoitus on Pohjois-Korean ydinkokeiden keskellä sopiva.

***

Raitiotieallianssi aloittaa ensi viikolla raitiotien rakentamistyöt Hämeenkadulla Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä. Hämeenkadun pohjoisin kaista on käyttökiellossa työmaan osuudelta. Katuosuuden putkia ja johtoja siirretään ja uusitaan. Työt jatkuvat talven tuloon saakka.

***

Iäkkäiden muistisairaiden itsemäärämisoikeus toteutuu tehokkaammin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Lievän muistioireen omaavista kotihoidetuista yli 80 prosenttia arvioi vaikuttamismahdollisuutensa omaan hoitoonsa riittäviksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa samaan arvioon päätyi 60 prosenttia vastaajista.

***

Yli puolet ala- ja yläkoululaisista katsoo enemmän Youtube-videoita kuin televisiota. Moreenimedian teettämään kyselyyn vastasi lapsia Tampereen Normaalikoulun 5. ja 8. luokalta. Noin 60 prosenttia tytöistä ja hieman yli puolet pojista kertoi käyttävänsä YouTubea 1-2 tuntia päivässä. Mediatutkija Elina Nopparin mukaan Youtuben käyttö aloitetaan usein jo 5-vuotiaana ensimmäisen kännykän myötä.

***

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista vanhustenviikkoa. Tampereen kaupunki juhlistaa viikkoa Yhteinen keittiö -hankkeen avulla. Yhteinen keittiö on kaikille avoin tila, joka vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä. Hankkeen tarkoituksena on luoda toimintakulttuuri, joka perustuu yhdessä tekemiseen. Yhteinen keittiö järjestetään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.