Radio Moreenin sähkeet 6.10. kello 15

Kansainvälinen ydinaseiden vastainen kampanja ICAN on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel-komitean mukaan ICAN on ollut johtava toimija pyrkimyksissä kieltää ydinaseet kansainvälisesti. Kampanja on kiinnittänyt huomiota ydinaseiden käytön seurauksiin. Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen professori Tarja Väyrynen arvioi, että palkinnon ajoitus on Pohjois-Korean ydinkokeiden keskellä sopiva.

***

Pyhäjoen ja Eurajoen asukkaat eivät halua Fennovoiman ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta omiin kuntiinsa. Asia selviää Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen teettämästä kyselystä. Pyhäjoella laitosta vastusti 68 prosenttia vastaajista ja Eurajoella 64 prosenttia. Kyselyn mukaan naiset vastustavat loppusijoituslaitosta miehiä enemmän.

***

Tampereen neuvolat ovat saaneet uudet häkämittarit. Raskaana oleville naisille on jatkossa tarjolla mahdollisuus häkämittaukseen neuvolakäyntien yhteydessä. Mittausta tarjotaan myös isille. Häkämittari testaa uloshengitysilman häkäpitoisuutta. Siihen vaikuttaa poltettujen savukkeiden määrä ja passiivinen tupakointi. Mittareilla on tarkoitus havainnollistaa vanhemmille haittoja, joita tupakointi aiheuttaa sikiölle raskausaikana.

***

Tampere-Pirkkalan lentokenttä on kasvattanut kävijämääriään. Viime vuoteen verrattuna kasvua on tullut lähes 10 prosenttia. Lisäyksen syynä ovat muun muassa keväällä avautuneet uudet reitit Riikaan, Bremeniin ja Budapestiin. Lentokenttä käy jatkuvasti neuvotteluja uusien reittien avaamiseksi. Ykköstavoitteena pidetään lentoja Saksaan.

***

Elektroninen urheilu on hyväksytty Puolustusvoimien urheilukoulun lajiksi. Kilpapelaajat voivat jatkossa suorittaa varusmiespalveluksensa urheilukoulussa muiden urheilijoiden joukossa. Urheilukouluun pääsevät alokkaat valitaan erikoisjoukkohaussa. Suomen elektronisen urheilun liitto tekee hakuvaiheen arvioinnissa yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.