Radio Moreenin sähkeet 6.10 kello 17

Suomen 21 suurinta kaupunkia haluavat muutoksia maakuntauudistuksen kasvupalvelulakiin. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren koolle kutsumien kaupunkien johtajien julkilausumasta käy ilmi, että kaupungit haluavat järjestää työvoima- ja yrityspalvelut itse. Niin sanotut C21-kaupungit aikovat jatkossa järjestää kokoontumisia säännöllisesti. Kaupunkien johtajat kokoontuivat ensi kertaa eilen Helsingissä.

***

Tampereen yliopistollinen sairaala on ottanut käyttöön epilepsiapotilaan seurantajärjestelmän. Järjestelmä tunnistaa ja seuraa epilepsiapotilaan yöllisiä kohtauksia. Tampereella kehitetty järjestelmä on maailmassa ensimmäinen laatuaan. Epilepsiapotilaiden yöaikaisten kohtausten tunnistaminen on aiemmin ollut vaikeaa, sillä nukkuva ihminen ei yleensä itse huomaa tai muista kohtauksia.

***

Iäkkäiden muistisairaiden itsemäärämisoikeus toteutuu tehokkaammin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Lievän muistioireen omaavista kotihoidetuista yli 80 prosenttia arvioi vaikuttamismahdollisuutensa omaan hoitoonsa riittäviksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa samaan arvioon päätyi 60 prosenttia vastaajista.

***

Tampere-Pirkkalan lentokenttä on kasvattanut kävijämääriään. Viime vuoteen verrattuna kasvua on tullut lähes 10 prosenttia. Lisäyksen syynä ovat muun muassa keväällä avautuneet uudet reitit Riikaan, Bremeniin ja Budapestiin. Lentokenttä käy jatkuvasti neuvotteluja uusien reittien avaamiseksi. Ykköstavoitteena pidetään lentoja Saksaan.

***

Yli puolet ala- ja yläkoululaisista katsoo enemmän Youtube-videoita kuin televisiota. Moreenimedian teettämään kyselyyn vastasi lapsia Tampereen Normaalikoulun 5. ja 8. luokalta. Noin 60 prosenttia tytöistä ja hieman yli puolet pojista kertoi käyttävänsä YouTubea 1-2 tuntia päivässä. Mediatutkija Elina Nopparin mukaan Youtuben käyttö aloitetaan usein jo 5-vuotiaana ensimmäisen kännykän myötä.