Radio Moreenin sähkeet 14.11. klo 16

Säveltäjien ja muusikkojen koulutus päättyy Tampereen ammattikorkeakoulussa. Alalle ei enää oteta uusia opiskelijoita. Nykyiset opiskelijat voivat käydä tutkintonsa loppuun. Asiasta on päättänyt Tampereen ammattikorkeakoulun eli Tamkin korkeakouluneuvosto. Jatkossa Tamkin musiikkikoulutus keskittyy opettajien ja teatterimuusikoiden kouluttamiseen. Koulutuspaikkojen määrä pysyy ennallaan, mutta ne suunnataan uudelleen. Opetuksen keskittäminen tuo ammattikorkeakoululle rahallisia säästöjä. Suomen Säveltäjät ry:n hallitus vastustaa päätöstä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.

***

Tampereen teknillisessä yliopistossa avataan robotiikan laboratorio opiskelijoille. Avajaistilaisuus pidetään keskiviikkona 22. marraskuuta. Laboratoriossa on opetuskäytössä muun muassa yhteistyörobotteja ja mobiilirobotteja. Tapahtuma on osa Euroopan laajuista robotiikan viikkoa, joka alkaa tämän viikon perjantaina. Yliopistossa käynnistyi myös robotiikan pääaineohjelma tänä syksynä. Kurssitarjonnassa on mukana kattavat robotiikan perusteet sekä teorian että käytännön tasolla.

***

Uuden selvityksen mukaan betonirakentamisessa on parannettavaa prosessin kaikissa vaiheissa. Selvitysmies Tapani Mäkikyrö tutustui betonirakentamisen tilanteeseen Suomessa viime vuonna havaittujen laatuongelmien seurauksena. Normaalirakenteissa laatu on pääosin kunnossa, mutta muutamissa vaativissa kohteissa on havaittu vakavia poikkeamia. Erikoisbetonien lisäaineet ovat yksi merkittävä tekijä lujuuskadon synnyssä, mutta eivät Mäkikyrön mukaan yksinään selitä ilmiötä.

***

Kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo, että verkossa leviävät valeuutiset vaikuttavat kansalaisten käsityksiin faktoista melko paljon tai erittäin paljon. Asia selviää Medialiiton tilaamasta mielipidetutkimuksesta. Vähiten valheellisia uutisia tuottavat vastaajien mielestä kotimaiset mediat, kuten sanomalehdet, aikakauslehdet, televisio ja radio. Vastaajista yli 40 prosenttia kertoi törmäävänsä verkossa viikoittain uutisiin, jotka eivät ole täysin totuudenmukaisia. Tutkimusta varten haastateltiin lokakuussa tuhatta 18 vuotta täyttänyttä mannersuomalaista.

***

Suomalaiset avioituvat aiempaa vanhempana. Tämä selviää Tilastokeskuksen väestönmuutostiedoista. 1980-luvun alussa ensimmäisen avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 25 vuotta, kun taas vuonna 2016 se oli 31 vuotta. Miehillä avioitumisikä on noussut 27 vuodesta 34:ään. Ilmiötä selittää muun muassa avoliittojen yleistyminen.