Hiilidioksidipäästöjä sidotaan esimerkiksi viherkasveihin ja puumateriaaleihin. Kuva: Laura Okkonen

Tampere haluaa hiilineutraaliksi ennätysajassa – ”Vielä on paljon tehtävää”

Tavoitetta hiilineutraaliudesta on Tampereella lähdetty edistämään esimerkiksi joukkoliikennettä kehittämällä.

Tampere haluaa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisen toiminta sitoo hiilipäästöjä yhtä paljon kuin se tuottaa niitä. Hiilidioksidi on merkittävä kasvihuonepäästö, jonka vähentäminen hillitsee ilmastonmuutosta.

Tavoitteen toteutumista edistetään ensi vuonna talousarvion mukaisesti. Energiankulutusta pyritään vähentämään ensi vuoden aikana yhdellä prosentilla. Kestävien liikkumismuotojen, kuten pyöräilyn, kävelemisen ja joukkoliikenteen, osuutta kaikesta liikenteestä pyritään kasvattamaan. Tampereen kaupungin ympäristöjohtajan Kaisu Anttosen mukaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on vielä paljon tehtävää.

– Tärkeintä on saada ilmastokumppaneiden kanssa yhteinen näkemys siitä, miten tavoitteen toteutumista lähdetään edistämään.

Suomen valtakunnallinen tavoite on hiilineutraalius vuonna 2050. Suomi on sitoutunut EU:n ilmastotavoitteisiin.

Täsmennys 15.11: Yleismääritelmä hiilineutraaleille kaupungeille Suomessa on, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 80 prosenttia ja loput 20 prosenttia sidotaan esimerkiksi viherkasveihin ja puumateriaaleihin.