Radio Moreenin sähkeet 16.11. klo 16

Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Atanas Aleksovskin epäillään saaneen taloudellista etua arkkitehtitoimistolta, joka on ollut mukana kaupungin rakennushankkeissa. Aamulehden mukaan Aihio Arkkitehdit Oy laati vuonna 2015 suunnitelman Aleksovskin keskusta-asunnon laajentamisesta siitä mitään laskuttamatta. Etuuden on arvioitu olleen 2000:n euron arvoinen. Aleksovski kiistää tilanneensa Aihio Arkkitehdit Oy:ltä suunnitelmaa talonsa laajentamiseksi.

***

Euroopan komissio on huolissaan tatuointivärien turvallisuudesta. Terveydelle vaarallisista väreistä on tehty tänä vuonna 19 ilmoitusta. Euroopan kemikaalivirasto on laatinut rajoitusehdotuksen tatuointivärien ainesosille. Rajoitukseen kuuluisi noin 4000 ainetta, joiden käyttö esimerkiksi kosmetiikassa on kielletty. Ehdotuksen julkinen kuuleminen on tarkoitus käynnistää joulukuussa.

***

Varhaiskasvatusta tutkiva Childcare-hanke on saanut 1,9:n miljoonan euron jatkorahoituksen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta. Childcare-tutkimushanke toteutetaan Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Hanke keskittyy tasa-arvokysymyksiin lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä. Hanke on käynnistynyt vuonna 2015, ja se jatkuu rahoituksen turvin vuoden 2020 loppuun.

***

Tampereen yliopistossa 17.11. järjestettävässä avoimessa seminaarissa käsitellään perheen ja työn yhteen sovittamista. Kolmituntisen seminaarin puheenvuorot lähestyvät aihetta sotilasorganisaatioiden, vuoropäivähoidon ja kansainvälisen työn näkökulmista, minkä lisäksi tilaisuuden loppuun on varattu aikaa yleiselle keskustelulle. Seminaarin järjestää Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perla ja työelämän tutkimuskeskus.

***

Tampereen vanhusneuvosto esittää, että Tampereen kaupunki hankkisi tänä vuonna ilmaisia kenkien liukuesteitä yli 75-vuotiaille tamperelaisille. Vanhusneuvosto perustelee esitystään sillä, että ikäihmisten kaatumisista johtuneet vammat aiheuttavat yhteiskunnalle korkeat kustannukset. Vanhusneuvoston mukaan Tampereen kaupunki voisi jakaa liukuesteitä Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi. Monet muut kunnat jakavat jo liukuesteitä ilmaiseksi ikääntyneille kuntalaisille.