Radio Moreenin sähkeet 23.11. klo 17

Internet ja mobiili media ovat muuttaneet tapaa, jolla ihmiset saavat ja arvioivat väkivaltarikoksia koskevaa tietoa. Tämä selvisi Tampereen COMET-tutkimuskeskuksen tutkimuksessa, joka tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin kanssa. Tutkimuksen mukaan sosiaalinen media ja tuttavat täydentävät tietoa, jota ihmiset saavat perinteisestä uutismediasta.

***

Someriippuvuutta ei juuri tutkita Suomessa toisin kuin muualla maailmassa. Tilastokeskus kuitenkin julkaisee tilastoja suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Viime vuonna 72 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä useasti päivässä. 16–24-vuotiaista yli puolet seurasi jotain yhteisöpalvelua jatkuvasti kirjautuneena tai useasti päivässä. Asiantuntijoiden mukaan sosiaalisen median riippuvuutta olisi syytä tutkia.

***

Oikeusministeriö selvittää muutosta, joka koskee ala-ikäisten avioliittolakia. Nykylain poikkeusluvan turvin ala-ikäiset voivat mennä naimisiin. Lupaan riittää allekirjoitus ja perusteltu hakemus, kertoo Svenska Ylen uutiset. Kansainväliset järjestöt ovat kritisoineet Suomen lainsäädäntöä asiasta. Oikeusministeriö selvittää parhaillaan muutosta lakiin. Selvityksen on tarkoitus olla valmis vuoden loppuun mennessä, kertoo Yle.

***

Esi- ja peruskouluista puuttuu satoja koulupsykologien toimia. Tällä hetkellä
koulupsykologien toimia on esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella noin 500. Psykologiliiton mukaan koulupsykologien toimia pitäisi olla noin 900 esi- ja perusopetuksessa ja noin 300 toisella asteella. Psykologipalvelut ovat osa oppilashuoltoa, joka kuntien pitää lain mukaan järjestää. Asiasta uutisoi Aamulehti.

***

Maailman valosaasteet ovat lisääntyneet erityisesti Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. Tutkijat ovat keränneet tietoa valosaasteista ympäri maailmaa satelliittien avulla. Vuosien 2012 ja 2016 välillä keinotekoisesti valottunut maan pinta on lisääntynyt vuosittain noin kaksi prosenttia. Tutkijoiden mukaan valosaasteella on vakavia seurauksia kaikille maan asukkaille. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.