Kuva: Flickr

Työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäävillä nuorilla esiintyy syvää huonovointisuutta

Ystävyyssuhteet koetaan tärkeämpänä voimavarana kuin työpaikka.

Nuorisotutkimusverkoston toteuttaman tutkimuksen mukaan työn ja koulutuksen ulkopuolisilla nuorilla tyytyväisyys elämään on heikkoa. Keskeinen syrjäytymisen syy on ystävän puute.

– Ystävyyssuhteet ovat nuorten punainen lanka, kertoo hankkeen tutkija Sami Myllyniemi.

Kyselyyn vastanneiden 15–29 -vuotiaiden nuorten mielestä vähemmän olennaista syrjäytymisen määrittelyssä on ulkopuolisuus palkkatyöstä ja opiskelusta.

Tutkimuksesta käy myös ilmi nuorten tyytymättömyys yhteiskuntaa kohtaan. Vain vähemmistö vastaajista pitää yhteiskuntaa reiluna. Kuitenkaan varsinaisen radikalisoitumisen merkkejä haastatteluainestoissa ei juurikaan ole.

Kokonaiskuva työn ja koulutuksen ulkopuolisten nuorten kokemuksista on monin paikoin pessimistinen ja lohduton.

– Jos rahoitus jatkuu, tutkimusta laajennetaan rekisteriaineiston analysointiin sekä syvähaastatteluihin kymmenen vuoden seurannalla, Myllyniemi kertoo.

Tutkimuksella tavoiteltiin niitä nuoria, joita on vaikea tavoittaa tavanomaisilla kyselytutkimuksilla.