Emmi Tilviksen kommentti: Sääntely helpottaa ilmastotuskaa

ST1-polttoaineyhtiön perustajan Mika Anttosen mukaan on kaunis ajatus, että ylikuluttamisen ongelmat ratkaistaisiin yksilön valintamahdollisuuksien parantamisen kautta. Valitettavasti tämä tie näyttää vievän perille hitaasti jos silloinkaan.

Tieteeseen pohjautuva sääntely voisi parhaimmillaan tarkoittaa vapautta. Vapautta siksi, että silloin pohdinta esimerkiksi lentämisen ilmastovaikutuksista ei jäisi yksittäisen ihmisen kontolle. On kuormittavaa ja turhaa potea huonoa omaatuntoa yksittäisistä lennoista. Jos kuluttamista rajoitettaisiin yhteiskunnallisesti, ihminen voisi kuluttaa rajoitusten sisällä ilman painavaa vastuuta.

Tällöin rajoitusten pitäisi olla paitsi hyvin harkittuja myös kohtuullisen laajoja.

Demokratiassa lait eivät muutu ilman aloitteellisuutta ja kamppailua. Sääntelyä ei synny, elleivät ihmiset halua sitä. Päätöksenteossa soisi otettavan huomioon järjen ääni. Vaikka öljy ja lentäminen ovat halpoja, niiden ympäristövaikutukset voivat tulla kalliiksi. Mihin hyvinvoinnin kannalta kallisarvoinen öljy halutaan käyttää?

Millaista keskustelua lentämisen rajoittamisesta on käyty? Lue täältä.