Keskustorilla on paljon bussiliikennettä.

Tie- ja katuliikenne aiheuttaa eniten melua Tampereella

Tampereen kaupunki laati meluselvityksen yhdessä Liikenneviraston kanssa. Meluselvityksen tulosten pohjalta laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelma tuleville vuosille.

Noin 15 prosenttia kaupunkilaisista altistuu 55 desibelin metelille.

– 55 desibelin meteli on EU-lainsäädännön määrittelemä ohjearvo, jota ulkotilojen meteli ei saisi ylittää, kertoo ympäristötarkastaja Milla Hilli-Lukkarinen.

Ensisijaisesti melun määrään vaikuttaa suunnittelu, eli kuinka paljon ihmisillä on tarvetta käyttää henkilöautoa ja julkista liikennettä arjessaan.

Rantaväylän tunneli on vähentänyt melun määrää ympäröivillä alueilla, kuten Tampellassa.

Melun määrään vaikuttaa esimerkiksi liikenteessä käytettävä kalusto. Uuden raitiotien ennakoidaan vähentävän melua etenkin vilkkaasti liikennöidyssä keskustassa.