Radio Moreenin sähkeet 13.12.2017 klo 16

Tampereen kaupunki suunnittelee muutoksia Keskustorin alueelle. Niitä visioidaan yhdessä yritysten, kiinteistöjen ja kaupunkilaisten kanssa. Yleisötilaisuus pidetään tänään Galleria Nottbeckissa, jossa on ohjelmaa klo 17-19 välillä. Tilaisuudessa keskustellaan Keskustorin tulevaisuuden yleisilmeestä vuodelle 2030. Kysely ideoinnista on sähköisessä muodossa Tampereen kaupungin sivuilla ja siitä voi antaa palautetta ensi kuun loppuun asti.

***

Eduskunta on hyväksynyt Tampereen uuden korkeakouluyhteisön syntymisen mahdollistavat lakiesitykset. Uusi säätiöyliopisto on nimeltään Tampereen yliopisto. Yhdistyvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus siirtyvät uuteen säätiöyliopistoon vuoden 2019 alussa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki vuoden loppuun mennessä.

***

Tampereen keskusta-alueelle on asennettu 10 käytettyjen huumeneulojen ja -ruiskujen keräysastiaa.Ruiskujen keräilymahdollisuuksia lisätään, jotta käytetyt neulat ja ruiskut saadaan hävitettyä asianmukaisesti eikä niitä jätettäisi puistoihin tai kaduille. Ruiskuastiat on suunniteltu turvallisiksi, ja ne erottuvat helposti muista roskiksista. Ensi vaiheessa ruiskuastioista haetaan kokemuksia ja palautetta. Niiden määrää voidaan lisätä, jos palaute on positiivista.

***

Tulevaisuudessa kieltenopetus voisi alkaa jo varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen aikana, esittää suomalaisten kielitaitoja käsittelevä selvitys. Selvityksessä esitetään, että kielten opiskelu alkaisi viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Aloitettava kieli olisi tällöin joku muu kuin englanti. Englannin opetus voisi alkaa pääsääntöisesti kolmannelta luokalta. Selvityksen mukaan Suomessa kielten opiskelu on yksipuolistunut ja osaaminen on painottunut aiempaa enemmän englantiin.

***

Helsingin ja Tallinnan poliisipäälliköt vaihtavat paikkojaan tämän päivän ajaksi.Vierailun tarkoituksena on tutustua toisten poliisilaitosten toimintaan ja analysoida, voisiko nykyistä yhteistyötä tehostaa. Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Lasse Aapio vaihtaa paikkaansa Viron pohjoisen prefektuurin poliisipäällikkö Kristian Jaani kanssa. Poliisipäälliköiden vaihtoa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa.