Terveydenhuollon asiantuntijat suosittelevat maksutonta ehkäisyä nuorille – Tampereella uudistus takkuilee

Osassa Suomen kunnista maksuton ehkäisy on tuonut säästöjä ensimmäisen vuoden aikana. Tampereella valtuustoaloite on kuitenkin kaatunut liian kalliina.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta nuorille 17. tammikuuta. Tulevaisuudessa kaupunki tarjoaa maksutonta ehkäisyä vuodeksi alle 25-vuotiaille.

Tampereella vastaava valtuustoaloite nuorten maksuttomasta ehkäisystä on kaatunut jo kaksi kertaa taloudellisista syistä. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Minna Minkkinen, toinen aloitteiden tekijöistä, uskoo maksuttoman ehkäisyn vähentävän kustannuksia. Näin on käynyt esimerkiksi Vantaalla ja Raumalla.

– Vantaa on jo vuodessa säästänyt sen summan, mitä maksuttomaan ehkäisyyn on investoitu, Minkkinen kertoo.

Tampereella erityisesti nuorisojärjestöt ovat vaatineet maksuttoman ehkäisyn tarjoamista yhtenä keinona nuorten eriarvoistumisen vähentämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on suositellut maksutonta ehkäisyä jo vuodesta 2007.

Helsingin mallia Minkkinen pitää hyvänä alkuna. Hänen mukaansa vuosi ei kuitenkaan ole riittävän pitkä aika, vaan maksutonta ehkäisyä tulisi tarjota 25-vuotiaaksi saakka.

– Ei nuorten tilanne ehdi välttämättä muuttua radikaalisti vuoden aikana, Minkkinen toteaa.