Radio Moreenin sähkeet 14.2.2018 klo 16

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Pirstoutuvatko työurat? –tutkimushankkeelle on myönnetty 200 000 euron tutkimusraha. Apurahan myönsi työsuojelurahasto. Yhteensä rahasto myönsi 9 miljoonaa euroa työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen vuonna 2017. Pirstoutuvatko työurat –hankkeen saama raha on suurin yksittäinen myönnetty tutkismusmääräraha. Hankkeessa tarkastellaan työurien vakautta toimialoilla, jotka ovat muutoksessa.

***

Perusturvaan tehdyt heikennykset ovat osuneet etenkin työttömiin, lapsiperheisiin ja opiskelijoihin. Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, kuten indeksijäädytyksillä. Ilman indeksijäädytyksiä peruspäiväraha olisi ensi vuonna yli 725 euroa. Nyt se on alle 700 euroa. Tieto selviää Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestön SOSTEn selvityksestä. Selvitys julkaistiin tänään.

***

Keskusrikospoliisi epäilee törkeitä talousrikoksia konkurssiin menneen öljynvälitysyhtiön toiminnassa. GT Trading Finlandin konkurssia epäillään petokseksi. Esitutkinnan perusteella yhtiön konkurssi aiheutui perusteettomista rahasiirroista, joita tehtiin ennen yhtiön asettamista konkurssiin. Velkojille aiheutettu vahinko on yli 25 miljoonaa euroa, kertoo KRP. Asiakokonaisuus siirtyy nyt syyttäjille syyteharkintaan.

***

12-vuotiaan lapsen ei tarvitse sairastaa enää yksin. Eilen hyväksytyssä kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa huomioidaan sairastunut lapsi. Sairaan lapsen kanssa saa jatkossa jäädä kotiin siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 12 vuotta. Aikaisemmin lasta on saanut jäädä hoitamaan, jos tämä on ollut alle kymmenen. Tilapäiseltä hoitovapaalta saa palkkaa normaalisti. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Aamulehti.

***

Uuden lukiolain luonnos sisältää kirjauksen, joka velvoittaa lukioita yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Akava ja Suomen lukiolaisten liitto pitävät kirjausta kannattavana, mutta ovat huolissaan sen toteutumisesta. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Alvar Euron mukaan korkeakouluyhteistyö voi parantaa lukiolaisten valmiuksia alanvalintaan ja lisätä opiskelumotivaatiota. Nykyinen yhteistyö on keskittynyt lähinnä korkeakoulupaikkakunnille.