Radio Moreenin sähkeet 22.2.2018 klo 16

Tampereen yliopistossa tulee tietoon vuosittain noin sata tapausta henkilökunnan kokemasta epäasiallisesta kohtelusta sekä erilaisista konflikteista. Näin kertoo yliopiston kehittämispäällikkö Päivi Salojärvi. Selvittelyä vaativat tilanteet liittyvät esimerkiksi huonoksi koettuun johtamiseen sekä työntekijöiden keskinäisten välien selvittelyyn. Varsinaisia kiusaamistapauksia raportoidaan vuodessa muutamia.

***

Tampereella sijaitsevan Vuores-talon toinen rakennusvaihe käynnistyy. Vaiheen kustannusarvio on noin 18 miljoonaa euroa. Koulukeskuksena toimiva rakennus laajentuu yhtenäiskouluksi, ja tavoitteena on, että talo toimii alueen monitoimikeskuksena. Sitä voisi käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Vuores-talon ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuoden 2014 vaihteessa.

***

Tampereen seutukuntien tänä vuonna päättyvää työkokeilua ei jatketa. Asiasta kertoi työministeri Jari Lindström. Kokeilu päätetään, koska vastuu työttömistä siirtyy maakuntamallin myötä kunnalta maakunnalle. Työkokeilun aikana vastuu työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai toimeentulotukea saavista työttömistä on ollut kunnilla. Pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty kokeilun ansiosta Tampereella noin sata viikossa.

***

Taiteen edistämiskeskus Taike on jakanut kulttuurilehdille ja levikin edistämiseen yhdeksänsataa tuhatta euroa. Avustusta saivat yli kahdeksankymmentä printtilehteä tai verkkojulkaisua, jotka ylläpitävät muun muassa kulttuurista ja tieteestä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Taike jakoi kulttuurilehtiavustukset ensimmäistä kertaa. Avustukset maksetaan Veikkauksen tuotoista.

***

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvostelee Suomea turvapaikanhakijoiden kohtelusta tänään julkaistussa vuosiraportissaan. Järjestön mukaan viime vuosien kiristykset maahanmuuttopolitiikkaan ovat heikentäneet pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Kritiikkiä saavat myös pakkopalautukset erityisesti Afganistaniin. Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johanssonin mukaan samankaltaista kehitystä tapahtuu muissakin Euroopan maissa. Myös Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa kritisoitiin samoista syistä.