Radio Moreenin sähkeet 19.9.2018 klo 17

Työtaistelut hallituksen irtisanomislakia vastaan jatkuvat. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty sekä sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentia ovat ilmoittaneet vastustavansa lakia ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla. Kiellot alkavat ensi viikon keskiviikkona ja päättyvät perjantaina. Hallitus on suunnitellut irtisanomisen helpottamista alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä. Useat ammattijärjestöt ovat vastustaneet suunnitelmia.

***

Opintotuen tulorajoista tehdään selvitys. Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksessä tutkitaan, miten opintotuen tulorajojen muuttaminen tai poistaminen vaikuttaisi. Nykyjärjestelmä perustuu tulorajoihin ja jälkikäteisvalvontaan. Kela perii liikaa saadun opintotuen 7,5 prosentilla korotettuna, ellei opiskelija itse palauta liikoja tukia. Selvityksen on määrä valmistua joulukuussa.

***

Liikenteessä kuoli tänä kesänä aiempaa vähemmän ihmisiä. Hellekesästä huolimatta kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on ollut tänä vuonna Onnettomuustietoinstituutin mittaushistorian matalin. Perinteisesti päihteiden kulutus kasvaa lämpiminä kesinä, mikä lisää riskienottoa liikenteessä. Myös jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien yhteismäärä on pienin viiteen vuoteen.

***

Suomessa syntyneet lapset säästyvät HIV-tartunnalta, jos äidin tartunta on ollut tiedossa raskausaikana. Asia selviää ylihuomenna Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöskirjasta. Lääketieteen lisensiaatti Inka Aho on selvittänyt HIV-positiivisten naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Nykyaikaisen lääkityksen myötä HIV-positiivisten elinajanodote on parantunut. Lisäksi kumppanin ja lasten tartuntariski on pienentynyt merkittävästi.

***

Tampereen seudun joukkoliikenne kerää palautetta uusista bussilinjoista. Linjastosta on nyt kommentoitavana toinen luonnosversio. Siinä on huomioitu saatu asiakaspalaute. Lisäpalautetta toivotaan lokakuun loppuun mennessä. Bussilinjojen reittejä on muutettava raitioliikenteen aloittaessa liikennöintinsä vuonna 2021. Lopulliset päätökset bussilinjastosta tehdään ensi vuoden aikana.