Jenny Paloniitty opiskelee puheviestintää Tampereen yliopistossa.

Perheelliset opiskelijat kohtaavat vaikeuksia aikataulutuksen ja toimeentulon kanssa – ”Alussa oli kyllä jatkuva riittämättömyyden tunne”

Vaikka nuoret hankkivatkin lapsia yhä myöhemmällä iällä, löytyy myös poikkeuksia, jotka näkevät perheen perustamisen jo opintojen aikana hyvänä ratkaisuna. Lasten hankkimiseen voi motivoida esimerkiksi tieto siitä, että valmistuessaan voi hypätä suoraan työelämään.

26-vuotias kahden lapsen äiti Jenny Paloniitty Tampereen yliopistosta näkee, että opiskelumotivaatio on parempi, kun on ehtinyt ottaa vastuuta jo omasta perheestään.

‒ Nyt kun on tullut ikää ja on kypsynyt henkisesti, niin huomaa, että se motivaatio opiskeluihin on aivan toista luokkaa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2010 tekemän selvityksen mukaan kaikista Suomen korkeakouluopiskelijoista perheellisiä oli 11 prosenttia. Suomessa perheellisten opiskelijoiden suurta osuutta selittää muun muassa suomalaisten opiskelijoiden keskivertoa korkeampi ikä.

Vaikeuksia tuottavat aikataulutus ja toimeentulo

Eniten vaikeuksia perheelliset opiskelijat kohtaavat aikataulutuksen, opintojen tuomien haasteiden ja toimeentulon kanssa, kertoo Suomen ylioppilaskuntien liiton tekemä selvitys. Selvityksessä opiskelijat toivoivat muun muassa enemmän joustoa aikatauluihin ja enemmän perheellisille opiskelijoille suunnattua toimintaa.

Paloniitty kertoo, että opinnoissa on täysin erilainen vaatimus- ja suorituspaine kuin työelämässä. Lasten sairastelu ja muut arjen kiireet vaikuttavat siihen, että arvosanat voivat laskea ja deadlinet jäävät suorittamatta.

‒ Oli kyllä jatkuva riittämättömyyden tunne palatessa tauon jälkeen opintoihin. Kotona vaaditaan, ja sitten toisaalta tuntui, että opiskeluissa vaaditaan hirveesti.