Radio Moreenin sähkeet 4.10.2018 klo 15

Aamulehden toimituksessa aloitetaan yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat koko Aamulehden toimitusta, johon kuuluu noin sata henkilöä. Henkilökunnan määrä voi vähentyä enintään 17 henkilötyövuoden verran. Lehden toimitus voi pienentyä lähes viidenneksellä. Lehteä julkaisevan Alma Consumerin mukaan yt-neuvottelut johtuvat printtimainonnan vähenemisestä.

***

Lahtelainen Koiviston auto on ostanut halpabussiyhtiön Onnibussin. Koiviston auton konsernijohtaja Antti Norrlinin mukaan Onnibussin kaukoliikenneverkostoa tullaan laajentamaan. Onnibussin brändi kuitenkin säilyy ja sen toimintaa kehitetään nykyisellä johdolla. Yhtiö kuului aiemmin pääomasijoittaja Souter Investmentsille. Onnibusilla on kuukausittain yli 300 000 matkustajaa.

***

Valtakunnalliset Terveyssosiaalityön päivät käsittelevät tänä vuonna ihmis- ja perusoikeuksia talouskuripolitiikan aikana. Tapahtuma järjestetään tänään ja huomenna Tampereen yliopistolla. Mukana ovat terveydenhuollon eri alueilla työskentelevät tahot sekä tutkijat.

***

Moreenimedian mukaan osa metsänomistajista suhtautuu negatiivisesti jokamiehenoikeuksien korostamiseen. Syynä tähän voi olla esimerkiksi pelko oman metsän turmelemisesta. Jokamiehenoikeuksien viemistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon selvitetään parhaillaan. Yle tukee hanketta Mennään metsään -kampanjalla. Tesoman Tohlopinrannassa on tämän viikon ajan nähtävillä Sykli-valopolku, joka on osa Mennään metsään -kampanjaa.

***

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteaa tuoreessa kannanotossaan, että kellonajan siirtäminen on hyvä lopettaa kaikissa EU-maissa. THL:n mukaan parasta olisi jäädä pysyvästi normaaliaikaan eli talviaikaan. Euroopan komissio ehdotti syyskuussa, että kellonajan siirtelystä luovuttaisiin ensi vuonna koko unionin alueella. Suomessa kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä asiasta otakantaa.fi-palvelun kautta. Aikaa on perjantaihin 12.10. saakka.