Työkyvyttömyys työuran alkuvaiheessa ennustaa työkyvyttömyyttä myös myöhemmin uralla.

Nuorten työntekijöiden työkyvyttömyys ennustaa samaa myöhemmällä uralla – Valmiudessa työelämään on suuria eroja nuorten keskuudessa

Vasta julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten nuorten terveyttä ja sairauspoissaoloja.

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan työkyvyttömyys työuran alkuvaiheessa ennustaa työkyvyttömyyttä myös myöhemmin uralla. Tutkimuksessa selvisi myös, että sairauspoissaoloja kertyy heille, joilla on epäterveellisiä elämäntapoja.

Tampereen kaupungin työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalon mielestä erot pärjäämisessä ovat kasvaneet. Hänen mukaansa työtehtävät ovat ajan saatossa muuttuneet, eikä kaikilla ole samanlaisia valmiuksia esimerkiksi tietojärjestelmien käyttämiseen.

– Yhteiskunnassa käydään keskustelua, että nuorten mielenterveysongelmat ja henkiseen kuormaan liittyneet ongelmat olisivat lisääntyneet. Myös meillä on nuorilla työkyvyttömyyttä mielenterveysongelmien takia, Uusitalo sanoo.

Uusitalon mielestä erot nuorten pärjäämisessä ovat kasvaneet. Osalla on erinomaiset valmiudet työelämään, mutta toisilla vastaavasti hyvin kehnot.

– Voisiko olla niin, että työelämässä ovat vähentyneet sellaiset työtehtävät, joissa valmiuksia ei tarvitse niin paljon? Ihmisissä ei ole tapahtunut suurta muutosta, mutta työtehtävissä on.

Esimerkiksi tietojärjestelmät ovat tulleet osaksi kaikkea työelämää yksin tehtävässä hoitotyössä, ja työssä vaaditaan itseohjautuvuutta.

– Kaikilla ei välttämättä ole valmiuksia olla itseohjautuva, Uusitalo sanoo.