Radio Moreenin sähkeet 10.10.2018 kello 15

Tampereen yliopistojen yhteisen ylioppilaskunnan nimeksi tulee TREY eli Tampereen ylioppilaskunta. Uuden ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Korpelainen, joka edustaa Tietoteekkareita. Uusi edustajisto kokoontui eilen ensimmäistä kertaa, ja kokous kesti kahdeksan tuntia. Ylioppilaskunnat yhdistyvät, koska Tampereen uusi yliopisto aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

***

Euroopan unionin korkea edustaja Federica Mogherini luennoi ja sai kunniatohtorin arvonimen tänään Tampereen yliopistolla. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Mogherini kertoi luennollaan unioinin roolista rauhan edistämisessä. Italialainen Federica Mogherini on toiminut EU:n ulkoministerinkin pestiksi kutsutussa virassaan vuodesta 2014. Hänet kutsui kunniatohtoriksi Johtamiskorkeakoulu.

***

Tutkimusta rahoitetaan paljon säätiöiden tuella. Vasta julkaistun selvityksen mukaan säätiöt ovat rahoittaneet tutkimusta talouden vaihteluista huolimatta, jolloin muu rahoitus on ollut epävakaata. Lääketiedettä on tuettu eniten 1950-luvulta lähtien, ja vielä nykyäänkin lääketieteelle jaetaan vajaa kolmannes kaikesta säätiöiden tuesta. 2000-luvulla humanistiset tieteet ovat lääketieteen jälkeen tuetuin tieteenala.

***

Tampereen yliopisto on saanut käräjäoikeudessa tuomion naispuolisen hakijan syrjimisestä. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan yliopisto rikkoi lakia vuonna 2016 neurologian professorin valinnassa, josta se joutuu maksamaan 60 000 euron hyvityksen naiselle. Tehtävään valittiin miespuolinen hakija, vaikka ehdolla olisi ollut pätevämpi naishakija. Käräjäoikeuden mukaan valitsijoihin kuuluvan professorin maininnat äitiyslomista olivat syrjiviä, ja hakijan opetusansioita oli jäänyt virheellisesti kirjaamatta.

***

Ylen Tampereen toimitus on jalkautunut yliopiston Alakuppilaan. Ylen popup-toimituksessa haastatellaan opiskelijoita ja tutkijoita. Sisältöä yliopistolta tehdään radioon, verkkoon ja televisioon. Kuulumisia voi seurata somessa tunnisteella #yleyliopistolla.