Moreenimedian pääkirjoitus: Vieras kieli luo muurin työnsaannille

Suomessa työelämä voi olla armoton niille, jotka eivät puhu ensimmäistä kotimaista kieltä. Moreenimedian kyselyyn vastanneista 38 kuurosta työntekijästä 29 oli kokenut jonkinlaista työelämäsyrjintää.

Kuuroista työikäisistä löytyy yhä enemmän korkeakoulutettuja. Kuurojen liiton työllisyyskoordinaattori Virpi Thurénin mukaan moni kuuro haluaisi työllistyä omia mielenkiintojaan vastaaviin tehtäviin, mutta joutuu usein tyytymään tarjolla oleviin töihin. Valtaosa kuuroista tekee suorittavaa työtä.

Ajatus kuurosta sairaanhoitajasta tai lakimiehestä voi tuntua aluksi vieraalta, mikäli yhteinen kieli puuttuu. Taito puhua suomea ei kuitenkaan mittaa ihmisen ammattitaitoa työhön. Mikäli jokin työtehtävä vaatii sujuvaa suomen kieltä, kuuroilla on käytössään työelämätulkki, joka toimii kuuron äänenä.

Työmarkkinoilla korostetaan suomen kielen sujuvaa osaamista. Monien työpaikkojen toimintatavat perustuvat suulliseen vuorovaikutukseen, vaikka usein asiat voitaisiin hoitaa vaikka sähköpostitse. Eikö välineellinen kommunikointi ole muutenkin nykypäivää? Monesti ongelma löytyy kuuron työntekijän pätevyyden sijaan työpaikan rakenteista, jotka syrjivät kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.

Ihmiset ehkä pelkäävät rikkoa työrutiinejaan ja täten pitäytyvät vanhassa kaavassa, johon kuuluu samaa kieltä puhuvat työkaverit. Tällainen ajattelutapa on myrkyllistä, sillä erilaisuuden hyväksymisen pitäisi olla keskeisimpiä nykyajan arvoja.

Kielimuuri on ennakkoluulojen suuri synnyttäjä. Vierasta kieltä puhuva henkilö voi herättää epäilyksen, onko hän pätevä työtehtävään.

Eräs Moreenimedian kyselyyn vastanneista kertoi pomojen kiusaavan kuuroja työpaikallaan. Kielivähemmistön syrjinnän alkaessa jo johtoportaasta, ongelmaa ei saada kitkettyä kovin helposti.

Jos kuuron työntekijän ominaisuudet eivät kohtaa työpaikan asettamien vaatimusten kanssa, onko kuuron kohtalo tuolloin jäädä työttömäksi? Yleinen työllisyystilanne huutaa lisää työvoimaa, mutta syrjintä työpaikoilla ajaa vain potentiaaliset työntekijät pois.

Miten yleistä kuurojen syrjintä työelämässä on? Lue uutinen täältä.