Pirkanmaan pelastuslaitos on toiminut samalla keskuspaloasemalla jo 120 vuotta.

Pirkanmaalla on eniten hälytystehtäviä koko Suomessa – sairaanhoidolle pelastuslaitoksen apu on elintärkeä

Sairaanhoitopiirin tukeminen on yksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen työllistävimmistä tehtävistä. Pelastuslaitoksen tuki on ollut merkittävä jo monta vuotta.

FAKTA

Ensivastetehtävät eri puolilla

  • Vuonna 2016 kaikille Suomen sairaanhoitopiireille tuli 778 000 ensihoitotehtävää, ja Pelastustoimi osallistui niistä 23 000:een.
  • Vaikka Uudellamaalla ensihoidon tehtäviä on enemmän, Pirkanmaalla pelastuslaitos osallistuu sairaanhoidon tukemiseen aktiivisemmin.
  • Pirkanmaan pelastuslaitos tukee sairaanhoitopiiriä muun muassa ambulanssipalveluita tarjoamalla.

Pirkanmaalla on ollut kuuden viime vuoden aikana vuosittain yli 10 000 pelastuslaitoksen hälytystehtävää. Pelastustoimen tilastojen mukaan 10 000 tehtävän raja on ylittynyt Pirkanmaalla ainoana maakuntana koko Suomessa. Pirkanmaa on asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin maakunta, mutta pinta-alaltaan se ei ole isoimpien joukossa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen virkasuhteinen kehittämispäällikkö Martti Honkala sanoo, että ensivastetehtävät pitävät Pirkanmaan paloasemat kiireisinä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyösopimus määrittää, paljonko pelastuslaitos osallistuu tukemiseen.

Hädässä oleva ihminen saa ensihoidossa hätätilan arvion, ensiapua tai muuta äkilliseen terveydentilan muutokseen tarvittavaa hoitoa. Potilas voidaan myös kuljettaa nopeasti sellaiseen terveydenhuollon paikkaan, jossa hän saa oikeanlaista apua.

– Meillä on panostettu paljon ensivastetoimintaan, joka on sairaanhoitopiirin vastuulla olevaa aluetta. Tehtävämäärä riippuu siitä, kuinka paljon ja minkälaisiin tehtäviin sairaanhoitopiiri on meidät asettanut, Honkala kertoo.

Honkalan mukaan Pirkanmaan pelastuslaitosta työllistävät liikenneonnettomuudet, automaattisten paloilmoittimien ilmoitukset ja juuri ensivastetehtävät. Vasta neljäntenä listalla ovat tulipalot.

Pirkanmaan pelastuslaitos jakautuu useisiin paloasemiin ympäri maakuntaa.
Maakuntien väliset erot johtuvat olosuhteista

Honkalan mukaan Pirkanmaan kärkisija hälytystehtävien määrässä johtuu siitä, että sairaanhoidon tukeminen ei kuulu yhtä olennaisesti verrokkilaitosten tehtäviin. Esimerkiksi myös Uudenmaan sairaanhoitopiirillä on yhteistyösopimus pelastuslaitoksen kanssa, mutta tehtävämäärä on pienempi kuin Pirkanmaalla, vaikka Uudenmaan asukasluku on suurempi.

Vuonna 2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä oli noin 65 000 ensihoidon tehtävää. Uudenmaan piirillä niitä oli satatuhatta enemmän. Silti pelastuslaitos oli Pirkanmaalla mukana noin 2 800 tehtävässä, kun Uudellamaalla tukitoiminta jäi alle tuhannen tehtävän.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola sanoo, että Pirkanmaalla on muuhun maahan nähden enemmän tarvetta pelastuslaitoksen avulle ensihoidossa.

– Hälytyksissä on alueellisia eroja. Se johtuu paikallisista ohjeista ja olosuhteista sekä maantieteellisistä tavoitettavuuksista.

Aunola lisää, että tulevaisuudessa erot maakuntien välillä todennäköisesti tasoittuvat, kun ensivastetoiminnan ohjeistukset yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti.

Vuosien 2012 ja 2017 välillä hälytystehtäviä on ollut yleensä eniten kesäaikaan.

– Silloin, kun yhteiskunnassa on paljon toimeliaisuutta, tehtävämäärät ovat isommat. Kun ihmisiä kokoontuu paljon samaan paikkaan, tehtäviä tulee enemmän, Honkala selittää.

Pelastuslaitoksella on myös toimistotöitä. Martti Honkala on työpaikallaan.