Kauppatieteiden pääsykoemateriaali on nykyään paljon kevyempää luettavaa. Uusi materiaali helpottaa pääsykokeisiin valmistautumista.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat muuttuvat – valintakokeisiin valmistautumista pyritään helpottamaan

Korkeakoulujen valintakoeuudistuksella pyritään vähentämään opiskelijoiden luku-urakkaa ja nopeuttamaan siirtymistä korkeakouluopintoihin. Tulevaisuudessa opiskelijavalinnassa tullaan painottamaan yhä enemmän ylioppilastutkintotodistuksen arvoa.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmat ovat olleet ensimmäisten joukossa uudistamassa opiskelijavalintaansa. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun opintokoordinaattori Elina Kangastupa kertoo, että valintakoeuudistuksella pyritään muun muassa helpottamaan opiskelijoiden valmistautumista valintakokeeseen.

– Tavoitteena on, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus päästä opiskelemaan korkeakouluihin nopeammalla aikataululla mitä aikaisemmin. Laajoista pääsykoemateriaaleista pyritään vähitellen pääsemään eroon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan korkeakoulujen on vähitellen siirryttävä valintaan, joka korostaa ylioppilastutkintotodistusten arvoa ja vähentää pääsykokeisiin käytettävää valmistautumisaikaa. Opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena on, että vuonna 2020 yli puolet opiskelupaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Ministeriön mukaan pääsykokeet tulevat edelleen olemaan merkittävä valintatapa, mutta pääsykokeiden tulisi olla sellaisia, että ne eivät edellytä pitkää valmistautumista.

– Uudistettuun kokeeseen pääsykoemateriaaliksi valitut lukiokurssit ovat kauppatieteelliseen alaan liittyviä, ja materiaali on nyt paljon kevyempää luettavaa kuin aikaisemmin, Kangastupa kertoo.

Lukiokurssit johdattelevat yliopisto-opintoihin

Uudistettu kauppatieteiden valintakoe on herättänyt keskustelua myös opiskelijoiden keskuudessa. Tänä syksynä Tampereen yliopistossa kauppatieteiden opiskelun aloittanut Nea Kuitunen on käynyt sekä uudistuneessa että vanhassa valintakokeessa. Hänen mielestään uudistus on hyvin toteutettu.

– Uudistunut pääsykoe karsii samalla tavalla kuin vanha koe joukosta ne, jotka ovat panostaneet kokeeseen ja sisäistäneet lukemansa asiat.

Vanhassa kokeessa pääsykoemateriaalit olivat paljon akateemisempia lukiokursseihin verrattuna, ja ne vastasivat enemmän yliopisto-opiskelussa käytettävää materiaalia. Kuitusen mielestä akateemisen pääsykoemateriaalin poisjäämisellä ei ole merkittävää merkitystä yliopisto-opiskeluun sopeutumisessa.

– Opiskelu on yliopistossa hyvin eri tyylistä esimerkiksi lukioon verrattuna, joten en usko, että vanhat pääsykoemateriaalit olisivat valmistaneet yliopisto-opiskeluun mitenkään merkittävästi enemmän kuin lukiokurssit.