Radio Moreenin sähkeet 15.11.2018 kello 16

Suomalaiset tekevät yhä enemmän vapaaehtoistyötä, selviää Taloustutkimuksen tekemästä kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan noin neljäkymmentä prosenttia suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyön suosio on kasvanut selvästi, sillä vuonna 2009 vastaava luku oli Tilastokeskuksen mukaan vain kolmekymmentä prosenttia. Aiheesta lisää Moreenimedian nettisivuilla.

***

Kangasalan kaupungin henkilöstön palkkojen maksu on myöhästynyt vuorokaudella. Palkkapäivä oli eilen, mutta maksut jäivät maksamatta tilin tyhjyyden vuoksi. Kaupunki lupasi eilen, että palkat saapuvat tänään. Ongelma koskee vajaata kahtatuhatta henkilöä ja kaikkia perhehoitajia. Myöhästyneitä palkkoja on yhteensä reilun kolmen tuhannen arvosta. Syynä on inhimillinen virhe Kuntapro-palveluntuottajalla.

***

Viestintävirasto on myöntänyt analogisen radiotoiminnan ohjelmistoluvat seuraavalle kaudelle. Luvan ovat saaneet parikymmentä eri taajuutta. Myös Tampereen yliopiston Radio Moreeni sai toimiluvan seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tampereelle saadaan myös uusi analoginen kanava Radio Helsingin laajentaessa toimintaansa. Kanava laajenee myös Ouluun ja Jyväskylään. Uudet toimiluvat otetaan käyttöön reilun vuoden kuluttua.

***

Suomessa yksinasuva pärjää keskimäärin noin puolentoista tuhannen kuukausibudjetilla, osoittaa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus. Laaditussa viitebudjetissa on huomioitu, mitä tavaroita ja palveluita kuluttaja tarvitsee, jotta tulee toimeen, voi ylläpitää terveyttä ja voi kokea osallistuvansa yhteiskunnalliseen toimintaan Suomessa. Suurimmat menoerät ovat asuminen ja ruoka. Viitebudjetit otetaan huomioon perusturvan riittävyyttä arvioitaessa.

***

Iso-Britanniassa jo neljä ministeriä on ilmoittanut eroavansa Brexit-sopimusluonnoksen hyväksymisen takia. Iso-Britannian hallitus hyväksyi luonnoksen eilen illalla. Suomen pääministeri Juha Sipilä kommentoi luonnoksen hyväksymistä sanomalla, että päätös vastaa Suomen toiveita. EU-johtajat kokoontuvat ylimääräiseen huippukokoukseen ensi viikolla.