Sosiaalisen median sovellukset ovat tärkeä osa lasten viestintää. (Kuva: Dean Moriarty)

Älylaitteet koukuttavat tehokkaasti – joka kolmas lapsi kokee käyttävänsä nettiä liikaa

Digilaitteet vievät huomion tärkeistä asioista, mutta myös lisäävät yhteisöllisyyttä.

Yli kolmannes lapsista kokee viettävänsä liikaa aikaa netissä. Tämä käy ilmi Telian kokoamasta lasten neuvoa-antavasta paneelista. Telian digihyvinvointikyselystä taas selviää, että 60 prosenttia vanhemmista on huolissaan lastensa digilaitteiden käyttöön menevästä ajasta.

Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Antti Järventaus kertoo, että osa lapsista kykenee arvioimaan omaa liiallista digilaitteiden käyttöä ja on jopa yrittänyt hillitä sitä.

– On huomattu, että älylaitteet koukuttavat lapsia tehokkaasti. Lapset kamppailevat valtavaa huomionkaappaajavihollista vastaan.

Liiallinen digilaitteiden käyttö voi viedä huomion tärkeämmistä asioista kuten läksyistä tai nukkumaanmenosta. Älylaitteiden liikakäyttö voi myös aiheuttaa sosiaalisten suhteiden häiriintymistä ja ongelmia keskittymiskyvyssä.

Toisaalta digilaitteissa on myös paljon hyvää. Paneelin tulosten mukaan yli puolet lapsista näkee pelien ja sovellusten tuovan elämäänsä iloa ja yhteisöllisyyttä. Järventaus huomauttaakin, että digilaitteet ovat tärkeä osa lasten viestintää.

– Yhteydenpito ystäviin ja vanhempiin onnistuu erilaisten sovellusten avulla, ja lapset käyttävät ahkerasti erilaisia sosiaalisen median viestintäsovelluksia kuten Whatsappia ja Snapchatia. Digilaitteet ja sovellukset voivat myös edesauttaa lasten oppimista ja tiedonhankintaa.