Radio Moreenin sähkeet 28.11.2018 kello 16

Finlandia-palkinnot on jaettu tänään. Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto myönnettiin Olli Jaloselle teoksella Taivaanpallo. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Seppo Aalto teoksellaan Kapina tehtailla, ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon sai Siiri Enoranta teoksellaan Tuhatkuolevan kirous. Jokaisessa kolmessa kategoriassa palkinto on suuruudeltaan kolmekymmentätuhatta euroa.

 ***

Tampere haluaa helpottaa tapahtumien järjestämistä. Smart Tampere -ohjelma ja Visit Tampere etsivät digiratkaisua, josta tapahtumajärjestäjä saa tarvitsemansa tiedon ja tapahtumaluvat eri viranomaisilta. Tapahtumajärjestäjien on nykyisin vaikeaa saada selville, mitä lupia eri viranomaiset edellyttävät. Nyt haettavan digiratkaisun tulisi tarjota sopivaa tietoa niin Tampereen tapahtumapaikoista kuin erilaisiin tapahtumiin tarvittavista luvista.

 ***

Suomen akatemia lahjoittaa yli kaksi miljoonaa euroa Tampereelle kiertotalouden ja kestävän kehityksen tutkimukseen. Rahoituksen saanut Kiertotalouden katalyytit -hanke vauhdittaa Suomen tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. Konsortiossa yhdistyy mm. teknologia, liiketoiminta ja taide.

***

Vientiteollisuuden yrityksillä on jopa suurempi vaikutus Suomen kansantalouteen kuin on aiemmin arvioitu. Tuoreen selvityksen mukaan vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. KPMG:n laatimassa selvityksessä tarkastellaan koko suomalaista vientiteollisuutta.  Vientiteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 470 000 ihmistä, mutta välillisten vaikutusten ansiosta työtä syntyy kaikkiaan lähes 1,1 miljoonalle ihmiselle. Keskeisiä vientitoimijoita ovat Suomessa metsä-, teknologia- ja kemianteollisuuden yritykset.

***

EU-komissio on julkaissut tänään pitkän aikavälin ilmastostrategian. Sen mukaan EU:n kasvihuonepäästöjen tulisi olla nollassa vuoteen 2050 mennessä. Komission mukaan sähkön tuotanto on keskeinen osa tavoitteeseen pääsemistä. Vuoteen 2050 mennessä odotetaan, että yli 80 prosenttia sähköstä tulisi uusiutuvista energialähteistä. Ilmastosuunnitelman pitäisi olla valmiina viimeistään vuoden 2020 alussa. Ilman lisätoimia EU ei olisi täyttämässä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.