Radio Moreenin sähkeet 8.1.2019 kello 17

Tampereen kaupunki saa tukea pyöräilyväylän kehittämiseen Hervantaan. Tuen on myöntänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikennevirasto Väylä. Tukea pyörä- ja kävelyreittien kehittämiseen saa myös 14 muuta kuntaa ympäri Suomen. Rahoitettavaksi on valittu hankkeita, jotka lisäävät pyörällä ja kävellen kuljettujen matkojen määrää. Hankkeet toteutetaan kunnissa vuoden 2020 loppuun mennessä.

***

Huomenna alkaa korkeakoulujen yhteishaun ensimmäinen hakukierros. Ensimmäisessä haussa ovat mukana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston opintolinjat ja Tampereen yliopiston teatterityö. Kevään yhteishaun kahtena hakuaikana voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Toinen hakuaika alkaa maaliskuussa. Molemmilla hakukerroilla käytetään samaa lomaketta. Hakemus täytetään osoitteessa Opintopolku.fi.

***

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturva paranee tänä vuonna. Ensi heinäkuusta lähtien yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus työttömyysturvaan samoilla edellytyksillä kuin palkansaajalla. Viidenkymmenenkahden työssäoloviikon täytyttyä perheenjäsenellä on oikeus työttömyyspäivärahaan.  Muutos koskee perheyrityksessä työskenteleviä henkilöitä, joilla ei ole yrityksessä omistusta eikä määräysvaltaa.

***

Väylän eli Liikenneviraston vuoden lopussa päättyneestä digitalisaatiohankkeesta saatua dataa hyödynnetään erilaisissa sovelluksissa. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena oli edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Hankkeen kautta kehitettiin esimerkiksi keväällä 2019 lanseerattava Palauteväylä-sovellus, jossa käytetään joukkoistettua tiedonkeruuta teiden, raiteiden ja vesistöjen ylläpitoa varten. Hankkeessa kerättyä dataa hyödynnetään myös esimerkiksi uudistetussa HSL:n reittioppaassa.

***

Kotimaiset elokuvat keräsivät hieman aiempaa vähemmän katsojia viime vuonna. Katsojien osuus laski edellisvuodesta noin kolme prosenttiyksikköä. Kotimaisten elokuvien suhteellinen osuus katsotuista elokuvista on kuitenkin yhä yksi Euroopan korkeimmista. Joka neljäs elokuvalippu ostettiin kotimaiseen elokuvaan. Viime vuoden katsotuin kotimainen elokuva oli Tiina Lymin ohjaama Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja. Elokuvaa kävi katsomassa lähes 350 000 katsojaa.