Radio Moreenin sähkeet 15.1.2019 kello 16

Äitiyspakkauksessa olevien tuotteiden taustalta on löytynyt vakavia työelämän puutteita. Kansalaisjärjestö Finnwatchin selvityksen mukaan puutteet liittyvät esimerkiksi laittomiin ylitöihin, palkkaukseen sekä riittämättömään työturvallisuuteen. Vuoden 2018 äitiyspakkauksessa oli kaikkiaan 63 tuotetta, joista 12:n kohdalla Finnwatch havaitsi työelämän oikeuksien loukkauksia.

***

Tampere ei myy ulkovalaistusverkkoaan. Kaupunginhallitus päätti eilen ulkovalaistusverkon myynnin keskeyttämisestä. Vuoden 2019 talousarvion valmisteluvaiheessa ulkovalaistusverkkoa oltiin myymässä Tampereen Sähkölaitokselle. Myynti keskeytettiin, koska sillä ei arvioitu saavutettavan tavoiteltuja säästöjä. Pääoman tuottovaade nostaisi kaupungin kustannuksia liikaa. Led-lamppujen rahoittaminen on myös edullisempaa kaupungille kuin yhtiölle.

***

Huumausaineisiin liittyvien rikosilmoitusten määrä Pirkanmaalla nousi vuodentakaisesta huomattavasti: vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin 265, viime vuonna lähes kaksinkertainen määrä. Huumausainerikollisuuden torjuntaa tehostettiin viime vuonna.  Takavarikoissa kokaiinin osuus nousee tilastoista selvästi esiin. Vuonna 2017 kokaiinia takavarikoitiin kaduilta noin kuusi grammaa, viime vuonna yli 400 grammaa.

***

Nokia aloittaa Suomessa yt-neuvottelut. Yhtiö arvioi neuvottelujen johtavan tänä vuonna 350 työpaikan vähentämiseen. Suomessa Nokialla on yhteensä 6000 työpaikkaa.
Nokia tavoittelee maailmanlaajuisesti 700 miljoonan euron säästöjä vuoden 2020 loppuun mennessä. Yt-neuvottelut koskevat kaikkia Suomen Nokian toimipaikkoja Oulun tehdasta lukuun ottamatta.

***

Influenssaepidemian raja on ylittymässä viikon sisällä. Influenssakausi on lähtenyt tänä vuonna hitaasti käyntiin, mutta valtakunnallisen epidemian raja ylittynee parin päivän tai viikon sisällä, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta. Suurimmassa osassa laboratoriossa todetuista influenssatapauksista virustyyppi on ollut influenssa A:ta, mutta myös B:tä on todettu joitakin tapauksia. Influenssarokotteen virukset vastaavat melko hyvin tällä hetkellä esiintyviä influenssaviruksia.