Radio Moreenin sähkeet 31.1.2019 kello 15

Tampereen seudun joukkoliikenne ottaa tänään käyttöön mobiilikertalipun. Aikuisten ja nuorten mobiilikertaliput ovat halvempia kuin tavallinen bussilippu.
Mobiilikertalippu ostetaan Nysse-mobiilisovelluksella. Bussissa lippua näytetään QR-kortinlukijassa tai jos kortinlukijaa ei ole, lippu näytetään bussikuskille.
Myöhemmin mobiilisovelluksella voi ostaa myös muita lipputuotteita.

***

Asunnottomien määrä nousi Tampereella viime vuodesta, kertoo asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen laskenta. Asunnottomia oli viime vuonna kaksisataa kolmekymmentä.
Lisääntyneet taloudenhallinnan ongelmat ovat yksi muutoksen syy, kertoo Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Taru Herranen.
Ohjaaja Hanna Huovarin mukaan Tampereen asumispäivystyksessä tilastolliset muutokset eivät juuri näy.

***

Kaupunkilehti Tampereen Viikko lopettaa toimintansa. Lehden päätoimittaja Kim Huovinlahti kertoo, että lehti lakkautetaan taloudellisista syistä. Tampereen Viikon viimeinen lehti ilmestyy tänään.
Tam­pe­reen Viik­koa on kus­tan­net­tu ker­ran vii­kos­sa il­mes­ty­vä­nä ilmaisjakelulehtenä 2017 vuoden marraskuusta lähtien.

***

Suomalaisista lapsista vain kolmasosa liikkuu suositusten mukaan. Tämä käy ilmi lasten ja nuorten liikuntatottumuksia selvittäneestä tutkimuksesta. Tutkimus paljasti, että alakoululaisten ja yläkoululaisten liikkumisen välillä on suuri ero. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että vähän liikkuvilla on selkeästi enemmän erilaisia terveysoireita, kuten päänsärkyä tai alakuloisuutta. Suositusten mukainen liikuntamäärä on tunti reipasta tai rasittavaa liikuntaa joka päivä.
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimusta varten selvitettiin 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumista, paikallaan oloa ja unta.

***

Pohjois-Savossa valepoliisirikoksissa toimineille miehille on annettu tuomiot. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi yhteensä kolmekymmentäseitsemän ihmistä, joista kymmenen sai ehdotonta vankeutta. Kovimmat tuomiot saivat neljä henkilöä, jotka esiintyivät valepoliiseina. Heidän vankeusaikansa vaihtelevat kahdesta neljään vuoteen. Tuomioita annettiin muun muassa virkavallan anastuksesta, kymmenistä petoksen yrityksistä ja törkeistä petoksista.
Loput tuomituista saivat ehdollista vankeutta, sakkoja tai yhdyskuntapalvelua.