Radio Moreenin sähkeet 1.2.2019 kello 17

Tampereen kaupungin kesätyöpaikkojen haku alkaa ensi maanantaina. Työpaikkoja on haussa ennätysmäärä, eli yli 700 paikkaa. Kesätöitä on tarjolla esimerkiksi kunnossapitotehtävissä ja hoitoalan paikoissa. Tampereella on myös 200 kesätyöpaikkaa viidestätoista seitsemäntoistavuotiaille nuorille, joilla on vähän tai ei ollenkaan aikaisempaa työkokemusta. Hakemuksen voi täyttää kaupungin kesätyösivuilla.

***

Pirkanmaalla vietetään helmikuussa lasten kulttuurikuukautta eli Pirkkasia. Teemana on tänä vuonna #munjuuret, eli tutustuminen omaan ja muiden kulttuuriin ja kansanperinteisiin. Lasten halutaan oppivan suvaitsevaisuutta mutta myös tietoa omista perinteistä. Suunnitteluryhmässä mukana ollut Niina Niiniluoto kertoi, että taustalla oli myös muun muassa viimeaikainen keskustelu kulttuurisesta omimisesta.

*** 

Suomalaiset haluavat pysyä talviajassa. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kellojen siirtämisestä tulisi luopua mahdollisimman pian. Talviajassa pysymisessä olisi kansanterveydellisiä hyötyjä, sillä hämärän määrä lisääntyisi ja unihäiriöt vähenisivät. Myös pieni aikaero muun Euroopan kanssa auttaisi kansainvälisissä liiketoimissa. Suomi teki viime vuonna EU:lle aloitteen kellojen siirtelyn lopettamisesta. Käsittely jatkuu, ja lopettaminen tapahtuu luultavasti aikaisintaan vuonna 2021.

*** 

Suomen raideliikenteen kehittämiseksi perustetaan osakeyhtiö Oy Suomen Rata Ab. Hallitus tiedotti yhtiön perustamisesta tänään. Tavoitteena on kehittää muun muassa Tampereen ja Helsingin välisiä ratayhteyksiä ja nopeuttaa junalla matkustamista. Yhtiö tulee valtion ja muiden julkisyhteisöjen omistukseen. Tampereen, Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat tiedottaneet olevansa halukkaita osallistumaan hankkeeseen.

***

Mielenterveysseuran kriisipuhelimeen tuli viime vuonna ennätysmäärä yhteydenottoja. Puhelimessa vastattiin vuoden aikana reilusti yli viiteenkymmeneentuhanteen puheluun. Erityisesti itsetuhoisuuteen liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosien aikana tasaisesti, kertoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter. Kriisipuhelimeen voi ottaa yhteyttä suomen lisäksi englannin ja arabian kielellä. Puhelimessa päivystää ammattilaisia ja koulutettuja vapaaehtoisia.