Radio Moreenin sähkeet 6.2.2019 kello 17

SDP:n Sanna Marin haluaa sitovan hoitajamitoituksen lainsäädäntöön jo tämän istuvan eduskunnan aikana. Eduskunnassa keskustellaan parhaillaan vanhushoidon epäkohdista ja hoitajamitoituksista. Keskustelu vanhushoidosta alkoi ilmi tulleista Esperi Caren hoitovirheistä. Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira selvittää noin viittätoista tapausta, joissa epäillään hoivakodin asukkaan kuolleen hoitovirheen tai laiminlyönnin seurauksena, kertoo YLE.

***

Tampereen päiväkotien välipalojen lisättyä sokeria vähennetään kolmanneksella. Lisätty sokeri korvataan muun muassa luonnonsokerilla, kuten marjoilla. Päätöksen taustalla on huoltajien toiveiden lisäksi kestävän kehityksen ravitsemussitoumus, jota päiväkotien ruokia toimittava Pirkanmaan Voimia on sitoutunut noudattamaan.

***

Tampereen kaupunginkirjaston kävijä- ja lainausmäärät nousivat viime vuonna. Kirjastokäyntien määrä kaikissa kirjaston toimipisteissä oli yhteensä 2,7 miljoonaa. Kävijämäärä nousi noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Myös sähköiset aineistot kasvattivat suosiotaan. Niitä lainattiin lähes 40 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten kävijämäärät nousivat pääkirjasto Metsossa, uudessa Tesoman kirjastossa ja omatoimikirjastoissa.

***

Viime vuonna sattui enemmän kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia kuin edeltävänä, selviää onnettomuustietoinstituutti OTIn ennakkotiedoista. Viime vuoden aikana sattui 224 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Lukumäärä on 13 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Eniten onnettomuuksia tapahtui päätieverkolla. OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Pakkarin mukaan päätieverkon turvallisuudessa olisi kehittämisen varaa.

***

Ahvenanmaan rahoitus lisääntyisi hallituksen esityksen perusteella 14 miljoonalla eurolla vuodessa. Esityksellä hallitus varmistaa, ettei sote- ja maakuntauudistus ole ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa. Hallituspuolue siniset taipui hyväksymään Ahvenanmaan lisärahoituksen, jotta sote- ja maakuntauudistuksen käsittely ei vaarantuisi.