Kayla Ruhanen on alkanut pohtia verkko-ostamisen ekologisuutta ympäristöaiheiden oltua paljon esillä. Nykyään hän pyrkii tilaamaan vaatteita netistä harvemmin.

Kuluttajat tilaavat vaatteita verkosta enemmän kuin aikovat ostaa – palauttamisen lisääntyminen kasvattaa päästöjä

Vaatteet on yksi tilatuimmista ja palautetuimmista tuoteryhmistä verkossa. Nettivaatekauppaan saatetaan palauttaa jopa puolet kaikesta tilatusta tavarasta.

Verkko-ostaminen lisääntyy vuosi vuodelta ja sen arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo Tampereen yliopiston markkinoinnin professori Hannu Saarijärvi.

Saarijärven mukaan verkkokauppojen lieventyneet palautusehdot vähentävät asiakkaiden kokemaa riskiä siitä, että vaate ei ole sopiva. Tämä alentaa merkittävästi vaatteiden tilaamisen kynnystä. Hän uskookin, että moni asiakas tiedostaa jo tilatessaan sen, että palauttaa tilaamansa vaatteen lopulta.

– Kuluttaja voi oppia hyödyntämään verkko-ostamisen käytäntöjä esimerkiksi tilaamalla enemmän tavaraa, jotta toimitusmaksu saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Toimituksen jälkeen tuotteet lähetetään silti takaisin.

FAKTA

Moreenimedian kysely

  • Kyselyyn vastasi 175 henkilöä, joista suurin osa oli tamperelaisia.
  • Vastaajien ikä vaihteli 16–70 ikävuoden välillä. Suurin osa oli 21–25 vuotiaita.
  • Vastaajista 90 prosenttia oli naisia.
  • Kolmasosa vastaajista vastasi tilaavansa vaatteita verkosta noin kerran kolmessa kuukaudessa ja viidesosa kerran kuukaudessa.

Ilmainen toimitus lisää turhien tavaroiden ostamista

Moreenimedia selvitti vaatteiden osto- ja palautuskäyttäytymistä Facebookissa julkaistun kyselyn avulla. Se julkaistiin Tampere- ja Puskarario Tampere -ryhmissä, ja siihen vastasi 175 henkilöä.

Kyselyyn vastanneista melkein kaksi kolmasosaa vastasi ostavansa vaatteita useammin, jos niiden kuljetus on ilmaista. Myös palauttamisen helppouden koettiin lisäävän vaatteiden takaisin lähettämistä.

Lahtelainen Kayla Ruhanen, 24, tilaa vaatteita verkosta noin kerran kuukaudessa. Hän ostaa vaatteita useimmiten netistä, sillä silloin vaatteita voi sovittaa rauhassa kotona ja palauttaa ne tarvittaessa.

Ruhanen uskoo, että harkitsisi enemmän sitä, mitä tilaa, jos vaatteiden palauttamisesta pitäisi maksaa. Hänen mukaansa myös verkkokauppojen ilmaisen toimituksen raja lisää turhan tavaran ostamista.

– Yritän katsoa vähän niiden rajojen mukaan, ettei yhdestä tuotteesta tarvitsisi maksaa suuria postikuluja. Silloin tulee kuitenkin helposti ostettua jotain turhaa, mitä ei oikeasti tarvitsisi.

Verkkokaupan ja kuluttajien välillä liikkuu valtavasti tavaraa

Saarijärvi nimeää vaatteet yhdeksi tilatuimmaksi ja palautetuimmaksi tuoteryhmäksi verkossa. Hänen mukaansa on arvioitu, että Zalando-nettivaatekauppaan palautetaan noin puolet tilatuista vaatteista. Kyseessä on valtava tavaran määrä, jota kuljetetaan edestakaisin verkkokaupan ja kuluttajien välillä.

Erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskuksesta näkee yhdeksi verkkokaupan ongelmaksi sen, että monet tilaavat vaatteita enemmän kuin aikovat ostaa, mikä lisää palautuksien määrää.

– Vaatteiden palauttaminen kuluttaa polttoainetta sekä tuottaa päästöjä. Samalla myös pakkausmateriaalit menevät hukkaan, mikä lisää pakkausjätettä.

Ratkaisuna henkilökohtainen hinnoittelu

Saarijärven mukaan verkkokaupan ympäristövaikutuksista on puhuttu vähän. Jotta palautettavien vaatteiden määrää saataisiin vähennettyä, kuluttajien pitäisi olla tietoisia palauttamisesta aiheutuvista ympäristöhaitoista. Keskustelun lisäksi olisi tärkeää tunnistaa kuluttajien palautuskäyttäytymistä ohjaavia tekijöitä.

Konkreettiseksi osaratkaisuksi Saarijärvi nimeää personoidun hinnoittelun, jossa asiakkaille luodaan erilaisia hintoja sen mukaan, miten paljon hän palauttaa vaatteita.

– Tämä loisi kuluttajille motivaation vaikuttaa omaan palautuskäyttäytymiseen.

Kuka on vastuussa vaatteiden palautusrumbasta? Lue kommentti täältä.