Radio Moreenin sähkeet 21.2.2019 kello 15

Tampereen ratikan liikennöitsijän tarjouskilpailusta on karsittu pois kaksi liikennöitsijää. Kilpailusta jättäytyy AB Stockholms Spårvägar ja Väinö Paunu Oy. Neljä muuta ehdokasta jatkavat kilpailussa. Kilpailutus etenee nyt hankintaa koskeviin neuvotteluihin. Liikennöitsijä on tarkoitus valita huhtikuussa. Raitiotien liikennöinnin testaus aloitetaan ensi vuoden keväällä.

***

Yleisön luottamus journalismia kohtaan on vähentynyt. Moreenimedian kyselyn mukaan 40 prosenttia vastaajista koki luottamuksena journalismia kohtaan vähentyneen jonkin verran viime vuoden aikana. COMET-tutkimuskeskuksen tutkijan Elina Nopparin mukaan luottamuksen vähentymisen taustalla on kansainvälinen ilmiö luottamuksen rapistumisesta instituutioita kohtaan.

***

Tampereen kaupunki on vastannut valitukseen, jonka Laura Huhtasaari teki viime syksynä oikeuskanslerille tamperelaisen koulun kuvataideopetuksesta. Kaupungin vastineessa todetaan, ettei koulu voi rajoittaa oppilaiden taiteellista ilmaisunvapautta. Lisäksi kerrotaan, etteivät opettajat ole antaneet oppilaille ohjeita taideprojektien sisällön suhteen. Huhtasaari jakoi viime syyskuussa Twitterissä kuvan yhdeksäsluokkalaisten tekemästä julisteesta, jossa kommentoitiin eri puolueiden pakolaispolitiikkaa. Huhtasaaren mukaan juliste osoitti, että opettajat lietsoivat koulussa vihaa poliitikkoja kohtaan.

***

Viinikanlahden uuden asuinalueen maankäytön suunnittelu alkaa. Alueelle kaavaillaan mm. asuntoja kolmelle tuhannelle hengelle. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä maaliskuun puoleenväliin saakka Galleria Nottbeckissä. Paikan päällä järjestetään myös yleisötilaisuus 7.3. Myöhemmin keväällä käynnistyy kansainvälinen ja kaikille avoin suunnittelukilpailu.

***

Tampere Filharmonian uuden intendentin haku on käynnistynyt. Viran hakuaika päättyy 18. maaliskuuta, ja uuden intendentin on tarkoitus aloittaa työt kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Viime kesänä intendentiksi valittu Kristiina Penttinen irtisanoutui tehtävästä joulukuussa. Tällä hetkellä viransijaisena toimii Helena Hiilivirta. Tampere Filharmonia on ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva täysimittainen sinfoniaorkesteri. Orkesterissa on 97 muusikkoa ja kymmenen hengen toimisto.