Tampereella aiotaan vähentää kasvihuonepäästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa edistetään Tampereella – kampanjat kannustavat tamperelaisia ilmastoystävälliseen elämäntapaan

Ilmastosankari-kampanja kannustaa kaupunkilaisia ilmastotekoihin. Kampanja on osa Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa.

Tampereella edistetään aktiivisesti Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saada Tampereesta hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkilaisia on pyritty osallistamaan ohjelmaan muun muassa Ilmastosankari-kampanjan avulla.

Ekokumppanit Oy:n projektikoordinaattori Sanni Kouhi kertoo, että kampanjan päätavoitteena on haastaa kaupunkilaisia ilmastoystävällisiin tekoihin kilpailun keinoin. Ilmastotekoihin kannustavan kilpailun järjestää Tampereen kaupunki yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n kanssa. Viime syksynä alkaneeseen Ilmastosankari-kilpailuun on osallistunut noin 720 tamperelaista.

– Haluamme pienentää tamperelaisten ilmastopäästöjä, joten etsimme ilmastosankareita esimerkeiksi muille kaupunkilaisille, Kouhi kertoo.

Kouhin mukaan kampanja on osa tavoitetta saada Tampere hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan.

Kouhin mukaan kaupunkilaisia aktivoivia kampanjoita pyritään toteuttamaan lisää myös tulevaisuudessa. Huhtikuun aikana katukuvassa näkyy kaksi viikkoa kampanja, jossa Ilmastosankari-kilpailun viisi voittajaa esiintyvät.

Lisäksi loppukeväästä julkaistaan paikallinen tamperelaisille suunnattu ilmasto-opas. Oppaasta on Kouhin mukaan mahdollista saada vielä konkreettisempia ideoita siitä, mitä tamperelainen voisi tehdä muuttaakseen elämäntapojaan ilmastoystävällisemmiksi.