Armi Mustosmäki työskentelee Tampereen yliopiston GePoCo-tutkimusprojektissa. Kuvaaja: Laura Mankki.

Pienen lapsen hoivaaja on yhä pääsääntöisesti äiti – Miten isiä saataisiin kannustettua perhevapaille?

Kun perheeseen tulee lapsia, voi se lisätä isän paineita tuoda leipä pöytään, toteaa tutkijatohtori Armi Mustosmäki. Vastaavasti odotukset naisen hoivaroolista ovat kovia.

Tasa-arvoinen työelämä. Jaettu vanhemmuus. Tällaisia teemoja pyöritellään, kun puhutaan perhevapaiden uudistamisesta. Armi Mustosmäki muistuttaa, että nykyinenkin järjestelmä mahdollistaisi vapaiden tasaisen jakamisen, mutta näin perheissä ei ole kuitenkaan toimittu.

Tämä on yksi niistä syistä, miksi Mustosmäki näkee isien vapaakiintiöiden korostamisen avaimena tasa-arvoon. Isät tarttuvat heille nimitettyihin, ansiosidonnaisiin vapaisiin. Miesten itsenäinen vanhemmuus jakaa hoivavastuuta ja vähentää naisiin kohdistuvaa syrjintää työelämässä.

Pelkällä politiikalla ei kuitenkaan tasa-arvoa saavuteta. Mustosmäen mukaan perheen sisällä täytyy olla valmiuksia muutokselle.

– On tutkimustuloksia, että perheet eivät edes neuvottele vapaiden jakamisesta.