Matti Posio on Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön, eli Jokesin ja Suomen suurten mediatalojen perustaman Journalistien tukirahaston hoitokunnan puheenjohtaja ja Lännen Median päätoimittaja.

Mediatalot tahtovat suojella kiusattuja toimittajia – uusin keino on Journalistien tukirahasto: ”Olemme varautumassa kaikkeen”

Toimittajia kiusataan, vainotaan ja uhkaillaan entistä enemmän. Kiusaajien toimintatavat ja volyymi ovat muuttuneet internetin ja sosiaalisen median käytön lisääntyessä 2010-luvulla.

Toimittajien kiusaaminen on saanut uusia ikäviä muotoja viime vuosina.

Tampereen yliopiston tutkijan Ilmari Hiltusen tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista toimittajista on vastaanottanut jonkinlaista vihapalautetta työstään.

– Toimittajat joutuvat yhä useammin kohtaamaan uhkaavia tilanteita, kuten häirintää, kiusaamista, jopa suoranaista vainoa ja väkivallan uhkaa. Osa toimittajista on joutunut myös oikeusjuttujen toiseksi osapuoleksi. Tämän kaltaiset toimittajat tarvitsevat uudenlaisia tukimuotoja, perustelee uunituore Journalistien tukirahaston hoitokunnan puheenjohtaja ja Lännen Median päätoimittaja Matti Posio.

Journalistien tukirahaston tarkoitus on tukea avustuksin Suomessa uhkailun, häirinnän ja verkkovihan kohteeksi joutuneita journalisteja.