Liikenneturvallisuus on parantunut Suomessa merkittävästi viime vuosikymmeninä.

Suomen kaupungit ovat maailman turvallisimpia – ”Suurimmat turvallisuusriskit löytyvät kodin seinien sisäpuolelta”

Suomessa turvallisuutta parannetaan viihtyisyyden ja hyvinvoinnin kautta. Muiden ihmisten läsnäolo lisää turvallisuuden tunnetta.

Suomen kaupungit ovat kansainvälisessä vertailussa todella turvallisia. Näin kertoo Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erikoistutkija Sari Puustinen.

– Lapset voivat kulkea Suomessa kouluun yksin, mikä on maailmalla erittäin harvinaista.

Puustisen mukaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa turvallisuutta lisätään hyvinvoinnin ja viihtyisyyden kautta. Kaupunkeihin pyritään suunnittelemaan julkisia tiloja, joissa on mukava viettää aikaa. Esimerkiksi leikkipuistot ja kirjastot koetaan turvallisiksi, jos siellä liikkuu muitakin ihmisiä.

Vertailukohdaksi Puustinen nostaa Yhdysvallat ja Venäjän, joissa turvallisuutta yritetään parantaa vartioinnin ja kontrollin lisäämisellä. Näissä maissa turvallisuus jakautuu epätasaisesti, sillä varakkaat elävät suojattua elämää aidatuilla asuinalueilla. Huono-osaisemmat sen sijaan voivat kokea olonsa turvattomaksi.

– Suomessa turvallisuutta lisätään yhteiskunnan tasa-arvoisuudella ja avoimuudella. Meillä ei ole slummeja tai todella ankeita lähiöitä, sillä sosioekonomisesti heikot alueetkin ovat usein vehreitä ja viihtyisiä.

Kaupunkisuunnittelu on vain yksi tapa lisätä turvallisuutta

Puustinen kertoo, että yleistä turvallisuutta voidaan parantaa pienillä asioilla, kuten lisäämällä katuvaloja sekä rakentamalla toimivia kävely- ja pyöräilyreittejä.

– Yleinen roskaisuus ja nuhjuisuus sekä huono näkyvyys alueille, kuten parkkipaikoille, lisäävät turvattomuuden tunnetta.

Puustinen toteaa, että turvallisuus on kehittynyt viime vuosikymmeninä myönteisesti. Esimerkiksi liikenneturvallisuus on kohentunut huomattavasti, ja asuntomurrot ovat vähentyneet merkittävästi.

Toisaalta huumausaineiden käyttö on viime vuosikymmeninä lisääntynyt, mikä on Puustisen mukaan saattanut vaikuttaa katuturvallisuuteen.

Kaupunkien turvallisuutta ei ole mahdollista taata vain suunnittelun avulla, sillä turvallisuus riippuu useista tekijöistä. Tilastokeskuksen raportin mukaan vuonna 2017 pahoinpitelyistä 40 prosenttia ja henkirikoksista 66 prosenttia tapahtuivat yksityisasunnoissa.

– Suurimmat turvallisuusriskit löytyvät kodin seinien sisäpuolelta.

Millaisia asioita tamperelaiset pelkäävät, ja miten he pyrkivät parantamaan omaa turvallisuuttaan? Kuuntele gallup tästä.