Nellin omistajan Sanna Kolun mielestä vika koirahyökkäyksiin on omistajissa, jotka eivät ole osanneet vetää koirille rajoja. Nelli on viisikuukautinen ja rodultaan lagotto romagnolo.

Koirahyökkäyksiä tänä vuonna yli 600 tapausta – ”Ehdottomasti suurin syy niihin on ihmisissä”

Koirahyökkäysten määrä on kasvussa. Määrän vähentämiseksi on puhuttu koira-ajokortista, joka olisi koiranomistajille tarkoitettu taitoja kasvattava testi. Tamperelaiset kannattavat ajokorttia, mutta se ei olisi ratkaisuna ongelmaton.

Poliisi arvioi viime vuonna koirahyökkäysten määräksi 876 kappaletta. Tänä vuonna syyskuun puoliväliin mennessä niitä oli kertynyt 622 kappaletta. Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen arvelee, että hyökkäysten määrä ylittyy viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan myös koirien määrä on lisääntynyt  Suomessa ja koiria on enemmän kuin koskaan aiemmin.

FAKTA

Kysely koira-ajokortista

  • Kysely toteutettiin lokakuussa 2019 Facebookin Tampere-ryhmässä, johon kuuluu 36 575 jäsentä. Vastauksia tuli yhteensä 139 kappaletta.
  • Kyselyyn vastanneista neljällä viidesosaa on omakohtaista kokemusta koirien omistamisesta.
  • Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa pitää koira-ajokorttia hyvänä ratkaisuna koirahyökkäyksien hillitsemiseksi.

Ongelman yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu, että koiranomistajien pitäisi suorittaa ”ajokortti” omistajien vastuullisuuden lisäämiseksi. Moreenimedian kyselyyn vastanneet kannattavat pääosin koira-ajokorttia.

Suurin osa eli 81 prosenttia vastaajista on samaa mieltä siitä, että koirahyökkäykset ja koiria hallitsemattomat omistajat ovat ongelma Suomessa. Vastaajista puolet on joko suoraan tai välillisesti joutunut koirahyökkäyksen kohteeksi, eli joko he, heidän tuttunsa tai koiransa on kokenut sellaisen.

– Omissa kokemuksissani yhdistävä tekijä on ollut päihtyneet ja selvästi koiranpitoa osaamattomat surkeat omistajat ja rodut, jotka ehdottomasti tarvitsisivat psykologisesti tasapainoisen ja koirankoulutukseen aikaa käyttävän omistajan, kertoo eräs kyselyyn vastanneista.

Koira-ajokortti olisi suoritettavissa testillä, jonka järjestäisivät valikoidut koirankouluttajat. Ajokortin avulla koiranomistajat voisivat varmistua siitä, että heillä on tiedot ja taidot koiranpitämisestä.

 

Koira-ajokortin testin laiminlyöminen rangaistavaksi

Ensimmäisenä Suomessa idean koira-ajokortista toi esiin Helsingin eläinsuojeluyhdistys (HESY). HESYn tiedottajan Mari Aron mukaan testi voisi olla maksullinen ja koostua teoria- ja käytännön osuuksista. Hänen mukaansa kortin muotoilu olisi viranomaisten vastuulla.

– Koira-ajokortti tulisi toteuttaa yhteistyössä Kennelliiton, rotujärjestöjen, eläinsuojelujärjestöjen sekä erinäisten viranomaisten kanssa. Testin laiminlyöminen voitaisiin määrätä rangaistavaksi.

Kyselyssä vastaajat korostavat koiranomistajien vastuuta. Myös sekä Kennelliiton Lehkonen että HESYn Aro näkevät, että hyökkäyksien suurin syy on ihmisissä. Aron mukaan omistajat eivät tunne koiriaan tai niiden edustaman rodun taipumuksia. Lehkosen mukaan ongelmia aiheuttaa, kun ihmiset elävät yhä ahtaammalla yhä suuremman koiramäärän kanssa.

– Ollaan leväperäisiä ja kuljetaan koirien kanssa virkistysalueilla irrallaan, jolloin ne eivät ole enää omistajien hallinnassa.

Koiranomistaja Sanna Kolu olisi hankkinut koiran, vaikka se olisi vaatinut koira-ajokortin suorittamista.

Koira-ajokortin ongelmina kalleus ja valvonnan vaikeus

Moreenimedian kyselyssä koira-ajokorttia kritisoidaan, ettei se vaikuttaisi koirien kanssa ilmeneviin ongelmiin tai sääntöjen noudatukseen ja lisäksi, että sen valvonta on haasteellista.

Espoolainen koiranomistaja Sanna Kolu on vastaajien kanssa samoilla linjoilla ja kyseenalaistaa, suorittaisivatko koira-ajokorttia oikeasti tarvitsevat ihmiset kokeen.

– Koiran voi ottaa kuka vain ja koiraa ei ole pakko rekisteröidä. Jos koira-ajokortti on maksullinen, se karsii ihmisiä, jotka koira-ajokorttia tarvitsisivat.

Kennelliitossa koira-ajokorttia ei kannateta. Harri Lehkonen näkee ajokortissa ongelmia ja miettii, mikä organisaatio pätevöittäisi ihmisen koiranomistajaksi.

– Jos koira-ajokortti tehdään kunnolla, se saattaa olla hyvin kallis toteuttaa.

Esille nostetuista ongelmista huolimatta HESYn Aro puolustaa koira-ajokorttia.

– Kaikki koiranomistajien tietämystä, osaamista ja koirien käyttäytymisen tuntemusta lisäävä on erittäin kannatettavaa. Se, että jotkut eivät esimerkiksi noudata lakia, ei ole syy lakien säätämättä jättämiseen.