Millä keinoilla kaupunkilaisvaikuttaminen tuodaan Esson baareista kaupunkikehitykseen? — tutkijan mukaan vaikutukset halutaan nähdä heti käytännössä

Kotikaupungin asioista päättäminen voi tuntua monen mielestä kaukaiselta asialta, mutta se on lähempänä kuin saattaisi arvata. Kaupungit ovat ottaneet asiakseen päättämismahdollisuuksien tuomisen ruohonjuuritasolle etenkin budjetoinnin kautta. Hallintotieteiden tutkijatohtori Anni Jäntin mukaan ilmiö on nostanut päätään johtuen sen konkreettisista vaikutuksista lähipiiriin.

Kaupungin osallistavuudesta voi olla montaa mieltä. Se mielletään toisaalta hedelmälliseksi keskusteluyhteydeksi kaupunkilaisten ja päättäjien välillä, kun taas toisaalta sitä on kritisoitu sen holhoavan luonteen vuoksi. Miten suuri jalansija kaupunkilaisilla lopulta on päätöksenteossa?

– Yleensä hankkeisiin on määrätty jokin tietty summa, josta kaupunkilaiset pääsevät päättämään. Hankkeet koskevat yleensä lähipiirin tai -alueen, esimerkiksi kirjaston, kunnostamista, Jäntti sanoo.

Prosessia on kritisoitu sen ylhäältä alaspäin-katsovan luonteen vuoksi.
– Toivon, että holhoavuuden ja velvoitteen leimasta päästään tulevaisuudessa ja kaupunkilaiset nähdään ennen muuta osallistamisen resurssina, joka johtaisi kunnat kohti parempaa kaupunkikehitystä, Jäntti jatkaa.

Lue keskustelu täältä.