Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa: Brigita Krasniqi (vas.) ja Amanda Pasanen. Kuvat: Bicca Olin

Vihreillä nuorilla on kaksi puheenjohtajaa − Amanda Pasanen ja Brigita Krasniqi jakavat vallan ja vastuun

Vihreiden nuorten toisen puheenjohtajan Brigita Krasniqin mielestä ei ole perusteita sille, että järjestöllä pitäisi olla vain yksi puheenjohtaja. Vallan jakaminen kahdelle helpottaa puheenjohtajien työtaakkaa ja auttaa vähentämään politiikan henkilöitymistä.

Useimmissa järjestöissä korkein valta jakautuu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan välille. Nuijaa heiluttaa puheenjohtaja, jota varapuheenjohtaja tarvittaessa tuuraa. Vihreiden nuorten hallituksessa on sen sijaan päädytty omaperäiseen ratkaisuun, jossa hallitusta johtaa kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa: Amanda Pasanen ja Brigita Krasniqi.

Vihreillä nuorilla on ollut kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa jo vuodesta 2007 lähtien. Erikoinen tapa on ollut alusta asti tietoinen päätös.

− Haluamme torjua politiikan henkilöitymistä vain yhteen ihmiseen. Ei ole mikään luonnonlaki, että puheenjohtajia pitäisi olla vain yksi, se on vain status quo, Krasniqi sanoo.

Krasniqin mielestä on kohtuutonta vaatia, että yksi ihminen vastaisi kaikesta ja olisi kasvot koko järjestölle.

Vihreissä nuorissa puheenjohtajat jakavat keskenään niin vallan kuin vastuunkin. Pasanen ja Krasniqi päättävät keskenään, kumpi järjestöä edustaa milloinkin esimerkiksi paneeleissa. Myös esimerkiksi median edustajat soittavat usein vain toiselle heistä.

Puheenjohtajat tukevat toisiaan ja kasvavat johtajiksi yhdessä

Erikoisella johtamistavalla on useita hyötyjä, Krasniqi kertoo. Esimerkiksi omaa johtajuutta on helpompi pohtia, kun voi peilata sitä toiseen. Eikä asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin.

− Ei tarvitse olla heti valmis, vaan saa rauhassa kasvaa johtajana ja oppia. Aina voi luottaa toiseen, ja molemmat ovat tasa-arvoisia, joten toisen yli ei voi kävellä, Krasniqi jatkaa.

Vihreät nuoret eivät halua luopua hyväksi todetusta johtamistavasta.

Välillä Krasniqilta ja Pasaselta kysellään, harmittaako, kun jossain ei ole tilaa molemmille, ja pitää valita edustajaksi vain jompikumpi.

− Se ei haittaa meitä, koska pyrimme tällä juuri siihen, että poliitikot eivät olisi niin minäkeskeisiä, vaan mentäisiin enemmänkin asia edellä, Krasniqi sanoo.

Myöskään media ei aina ymmärrä, mistä tasa-arvoisessa puheenjohtajuudessa on kyse.

− Usein ajatellaan, että toinen meistä on varapuheenjohtaja.

Vallan ja vastuun jakaminen voi ehkäistä työuupumusta

Krasniqin mielestä tasa-arvoista johtamismallia kannattaisi ehdottomasti soveltaa muihinkin järjestöihin. Vallan jakaminen voisi esimerkiksi ennaltaehkäistä työssä uupumista.

− Uupuminen ei ole aina pelkkä yksilökysymys, vaan se johtuu myös rakenteista. Tällainen rakenne, jossa valta ja vastuu on jaettu, auttaisi varmasti ihmisiä politiikan järjestökentällä.

Krasniqin mukaan Vihreät nuoret eivät näe syitä luopua hyväksi todetusta johtamistavasta.

− Olemme tottuneet tähän. Muut ihmettelevät tätä ja me ihmettelemme muiden tapaa: miksi puheenjohtajien asemaa ei ole tasa-arvoistettu muuallakin?