Marianne Särkiniemen mukaan erilaiset valmennettavat vaativat erilaisia valmennustyylejä, ja siihen osattava sopeutua. ”Valmentajan pitää olla kuin kameleontti”, hän nauraa. Kuva: Marianne Särkiniemi

Etävalmentaminen vaatii joustavuutta ja taitoa lukea ihmisiä – ”Joskus videotreenissä asiakkaan kamera voi olla liian epäselvä eikä silloin näe, jos häntä sattuu”

Koronaviruspandemian aikana sisäliikuntamahdollisuuksia on rajoitettu ympäri Suomea. Personal trainer Marianne Särkiniemi valmentaa etänä sekä yksittäisiä asiakkaita että isompia nettivalmennuksia.

– Kahden kesken kuntosalilla jutellessa on monesti syvällisiä keskusteluja, ja on siellä itketty ja naurettukin asiakkaan kanssa, kertoo helsinkiläinen personal trainer Marianne Särkiniemi.

Hän valmentaa asiakkaitaan sekä kasvokkain että etänä. Etävalmennuksia kyseltiin paljon erityisesti koronaviruspandemian alussa.

– Etävalmennuksissa tavataan teknologian välityksellä, mikä ei ole kaikille luontevaa. Monen on vaikeampaa rentoutua, jos tekee vaikka kotona treeniä ja lapset pyörivät siinä ympärillä, Särkiniemi sanoo.

Luottamus muodostuu hitaammin etänä

Marianne Särkiniemi on havainnut työssään, että valmentajan kannattaa jakaa myös itsestään jotain, jotta muodostuu luottamus hänen ja asiakkaan välille. Hän on tehnyt elämäntapamuutoksen, mikä auttaa samaistumaan valmennettaviin.

– Pyrin jakamaan asiakkaan haasteisiin liittyviä kokemuksiani. Hyvinvointiin voi liittyä kipeitä asioita, kuten syömishäiriötaustaa tai parisuhdeongelmia, joten luottamus on todella tärkeää.

Puheviestinnän yliopisto-opettaja Eeva Kaarne Tampereen yliopistosta sanoo, että vastavuoroisuus auttaa luottamuksen muodostamisessa. Luottamus voi kuitenkin olla etävalmennuksissa hitaampaa muodostaa, koska vuorovaikutus on teknologiavälitteistä.

Rento small talk kasvokkaisen tapaamisen alussa voi Kaarneen mukaan auttaa luottamussuhteen muodostamisessa valmentajan ja asiakkaan välille. Etävalmennuksessa voidaan joutua tekemään enemmän töitä rennon ja turvallisen ilmapiirin luomiseksi.

Etävalmennuksessa sanaton viestintä on hankalampaa

Eeva Kaarneen mukaan etävalmentaminen voi olla hankalampaa myös siksi, että valmentaja ei pysty tulkitsemaan asiakkaan tarpeita samalla tavalla kuin kasvokkain tavattaessa.

– Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa on enemmän nonverbaalisia vihjeitä, joista voi tehdä tulkintoja. Hyvä valmentaja voi nähdä, jos valmennettava kaipaa tukea, vaikka tämä ei sanoisi sitä suoraan.

Myös Marianne Särkiniemen mielestä etävalmentaminen vaatii kykyä lukea ihmisiä.

– Joskus videotreenissä asiakkaan web-kamera voi olla liian epäselvä eikä silloin näe, jos häntä vaikka sattuu. Valmentajalle sellainen tilanne on haastava.

FAKTA

Kysely nettivalmennuksiin osallistumisesta

  • Moreenimedian kysely jaettiin kahdessa Facebook-ryhmässä: Tavoitteena terveellisempi elämä ja Naistenhuone (SENSUROIMATON).
  • Kyselyyn vastasi 50 ihmistä, joista 39 oli osallistunut johonkin nettivalmennukseen.
  • Noin 69 prosenttia nettivalmennukseen osallistuneista koki, että valmentaja onnistui tehtävässään erittäin hyvin tai melko hyvin.

Nettivalmennukset on suunniteltu monille

Henkilökohtaisten etävalmennusten lisäksi on myynnissä nettivalmennuksia, joissa ei ole henkilökohtaisia tapaamisia asiakkaan ja valmentajan välillä.

Myös Marianne Särkiniemi myy kahta erilaista valmennusta, jotka keskittyvät hyvinvointiin ja joogaan. Treenivideoiden lisäksi niissä on viikoittaisia tsemppivideoita. Reaaliaikaista vuorovaikutusta osallistujien kanssa ei ole, sillä kaikki viestit on automatisoitu.

Nettivalmennuksiin osallistuneista 54 prosenttia olisi kaivannut valmentajalta lisää kannustusta Moreenimedian nettivalmennuskyselyn mukaan. Kyselyn vastaajat saivat myös kertoa, mitä olisivat halunneet enemmän, ja esiin nousi erityisesti tarve tulla huomioiduksi yksilöllisemmin.

Särkiniemi ymmärtää yksilöllisyyden tarpeen, mutta toteaa sen olevan usein haastavaa toteuttaa nettivalmennuksissa.

– Niiden idea on monistaa sama ohjelma useille ihmisille. Valmentaja ei yksin pysty ottamaan jokaisen osallistujan henkilökohtaisia tarpeita huomioon.

Särkiniemen omassa hyvinvointivalmennuksessa osallistujille tulee säännöllisesti viestejä treenisovellukseen. Valmentajan kirjoittamat viestit ovat kaikille osallistujille samat, joten on riski, että eri ihmiset tulkitsevat ne eri tavoin.

– Nettivalmennuksissa on monia hyviä puolia, kuten se, että niihin voi osallistua missä tahansa ja milloin tahansa. Moni kuitenkin kaipaa henkilökohtaisuutta, joten kaikille nettivalmennus ei sovi.