Henkinen kaltoinkohtelu voi periytyä sukupolvelta toiselle

Journalistiikan opiskelija Kaisa Varkila haastattelee sosiaalityöntekijä ja väitöskirjatutkija Sanna Lainetta Tampereen yliopistosta.

Keskustelun on saatavilla on myös tekstiversio: https://www.tuni.fi/moreenimedia/wp-content/uploads/2021/09/Litterointi-henkinen-kaltoinkohtelu.pdf