Aalto Puution analyysi: Eheytysyritysten uhriksi voi joutua terveysasemalla tai psykologin vastaanotolla – miksi tämä on laillista?

Aalto Puutio

Kuvittele, että astut sairaanhoitajan vastaanottohuoneeseen. Olet tullut tänne, sillä kärsit lamaannuttavasta ahdistuksesta ja jatkuvasta alakulosta. On muutakin: kerrot hoitajalle, että kiinnostut kanssasi samansukupuolisista henkilöistä. Se tuntuu vaikealta ja pelottavaltakin, syistä, joita et oikein itsekään ymmärrä. Sairaanhoitaja kuitenkin kertoo, ettei kiinnostuksen tarvitse jatkua. Sinulle luvataan, että voit parantua.

Tällaista sanotaan eheytykseksi.

Eheyttäminen on toimintaa, jossa seksuaalivähemmistöön kuuluvaa ihmistä yritetään muuttaa heteroseksuaaliksi tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa ahtaa hänelle syntymässä määriteltyyn sukupuoleen. Eheyttäminen ei toimi, kuten esimerkiksi Amerikan Psykiatrinen yhdistys toteaa artikkelissaan. Tavoiteltujen muutosten sijaan eheytys voi johtaa itsemurhariskin nousuun, pettymykseen sekä masennukseen ja muihin mielenterveyden ongelmiin.

Eheytyksestä puhuttaessa toiminta liitetään usein uskonnollisiin yhteisöihin.

Aivan erityisen vastuutonta on sosiaali- ja terveyspalveluiden nimissä harjoitettava eheyttäminen.

Esimerkiksi Suomen Elävät Vedet ry mainostaa nettisivuillaan huoletta kursseja, joissa muun muassa pääsee työstämään ei-toivottua samaan sukupuoleen kohdistuvaa kiinnostusta. Eheytys-sanaa ei suoraan mainita, mutta ei tarvitsekaan: se valuu lukijalle rivien välistä, kun sivuja vain vilkaisee.

Tällä hetkellä esimerkiksi yhdenvertaisuuslaki jättää uskonnonharjoituksen ulkopuolelleen, ja uskonnollisten yhdistysten toiminta jää usein harmaalle vyöhykkeelle. Eheytystoiminta pitäisi suoraan kieltää psyykkisenä pahoinpitelynä ja erilaiset eheytysleirit tulisi sulkea viranomaisvalvonnan piiriin.

Aivan erityisen vastuutonta on kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden nimissä harjoitettava eheyttäminen, sillä siellä hoidon tulisi perustua tutkimukseen, ei uskomuksiin.

Terveydenhuollon ammatinharjoittajien, kuten sairaanhoitajien ja lääkärien, eettisissä ohjeissa korostetaan velvollisuutta tukea ja ylläpitää terveyttä sekä lievittää kärsimystä. Lääkärin eettisissä ohjeissa todetaan, että lääkärin tulee käyttää ja suositella vain hoitoja, jotka lääketieteellisen tutkimuksen ja kokemuksen mukaan ovat toimivia ja tarkoituksenmukaisia.

Suomalaisessa terveydenhuollossa esiintyy käsityksiä, joiden mukaan niin sanottu eheytys olisi hyväksyttävää, jos potilas sitä itse toivoo. Psykiatriyhdistyksen kannanoton mukaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautumista saatetaan pitää mielipideasiana.

Eheytystä myös harjoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Esimerkiksi Sinuiksi ry:n eli entisen Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja Mikko Ala-Kapee kohtaa työssään Sinuiksi-palvelussa ihmisiä, jotka ovat joutuneet eheytyksen uhreiksi. Eheytystoimien harjoittamista ei kuitenkaan tilastoida, sillä se ei ole virallinen hoitomuoto.

Jotta eheyttämiselle voidaan saada loppu, tulee ensin todella tiedostaa, mitä se on – missä sitä tapahtuu ja kuka sitä tekee.

Suomen Psykiatriyhdistys julkaisi alkuvuodesta kannanoton, jossa se linjasi eheyttämistä vastaan. Psykologiliitto seurasi kesällä esimerkkiä. Eheytystoiminnan kriminalisointia ajava kansalaisaloite Ehjänä syntynyt taas etenee seuraavaksi eduskuntaan.

Vaikka eheyttämistä ei käytetä virallisena hoitomuotona ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien pitäisi suojella vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, esimerkiksi Valvira ei onnistu kieltämään eheytystoiminnan harjoittamista terveydenhuollossa. Valvira katsoo, ettei lainsäädäntö estä terveydenhuollon ammattilaista harjoittamasta eheytystä, kunhan asiakasta vain informoidaan siitä, että kyseessä on ei-lääketieteellinen palvelu, jota ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä hoitona.

Eheyttämisen uhriksi joutuneet nuoret yrittävät itsemurhaa yli kaksi kertaa todennäköisemmin kuin nuoret, jotka eivät olleet kokeneet eheyttämistä, kertoo Yhdysvaltain julkisen terveyden yhdistys.

Onko Suomi todella sellainen maa, jossa terveydenhuollon ammattilainen voi harjoittaa metodia, jonka seurauksena asiakkaan itsemurhariski yli kaksinkertaistuu?

Eettisesti toimiva ammattilainen ymmärtää, etteivät ihmisen seksuaalisuus tai sukupuoli-identiteetti ole muutettavissa manipuloimalla ja hänen auttamisensa tavoitteena on se, että autettava oppii hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.

 

Jutussa on käytetty lähteenä myös Sinuiksi ry:n toiminnanjohtaja Mikko Ala-Kapeen haastattelua ja Valviran linjausta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja (2015) koskien.