Vastuullinen sijoittaminen

Rahacastin viimeisessä jaksossa perehdytään vastuulliseen sijoittamiseen.

Mistä sijoittaja voi varmistua, että hänen sijoituskohteensa ovat vastuullisia? Jos haluaa sijoittaa vastuullisesti, pitääkö tyytyä matalampaan tuottoon?

Näihin kysymyksiin jaksossa on vastaamassa vastuullisen sijoittajan päällikkö Magdalena Lönnroth Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta.

Jakson litterointi: https://www.tuni.fi/radiomoreeni/wp-content/uploads/2021/10/Rahacast-OSA-5-Litterointi-1.docx