Miksi muiden kärsimys viihdyttää?

Journalistiikan opiskelija Silja Kinnunen haastattelee väkivaltatutkija Satu Lidmania.

Keskustelusta on saatavilla myös tekstiversio: https://www.tuni.fi/moreenimedia/wp-content/uploads/2021/10/keskustelu_litterointi_kinnunen.pdf