Lähentelyä, vihjailua ja koskemista – häirintä on opiskelijatapahtumien inhottava lieveilmiö

Viime syksynä puhe häirinnästä nosti päätään, kun somekeskusteluissa käsiteltiin teekkarikulttuurissa tapahtuvaa häirintää. Moreenimedian teettämän kyselyn perusteella häirintää tapahtuu myös muissa opiskelijapiireissä.

Moreenimedia teki lokakuussa kyselyn opiskelijatapahtumissa tapahtuvasta häirinnästä. Huolestuttavan suuri määrä, lähes kolmasosa vastaajista, oli kokenut häirintää opiskelijatapahtumissa. Kyselyyn vastasi 37 henkilöä, joista kolme neljäsosaa oli naisia ja loput miehiä. Vastaajat kertoivat kokeneensa muun muassa muun muassa epäsopivaa koskettelua, vihjailua ja ehdottelua sekä epäasiallista vitsailua. Osa vastaajista toi ilmi, että joissain tilanteissa häirintä ei ollut loppunut edes sitä kieltäessä.

– Häirintä on ollut tanssilattialla koskettelua ja lähestymistä kielloista huolimatta, eräs vastaaja kertoo.

– On tultu tanssimaan liian lähelle tai laskettu kättä takapuolelle, eikä olla uskottu kieltävää vastausta, toinen vastaaja toteaa.

Eräässä tapauksessa häirinnän uhri oli tajunnut vasta jälkeenpäin, että joku oli laittanut käden epäsoveliaasti hänen ympärillensä. Pahimmassa tapauksessa oltiin koettu jopa väkivaltaa.

Tampereen ylioppilaskunnan vuoden 2021 yhdenvertaisuuskyselyn raportista selviää, että yhteensä neljäsosa opiskelijoista oli havainnut häirintää, syrjintää tai kiusaamista opiskelijatoiminnassa. Tilanne on mennyt huonompaan suuntaan verrattuna vuoden 2018 kyselyyn: edellisessä kyselyssä vain viidesosa vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä siitä että on havainnut häirintää, kun taas vuoden 2021 kyselyssä vastaava määrä on neljäsosa.

TREYllä toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin voi halutessaan olla yhteydessä myös anonyymisti. Toinen heistä on Laura Kaipia, joka on toiminut häirintäyhdyshenkilönä vuodesta 2018. Kaipian mukaan yhteydenottojen määrä vaihtelee, mutta valitettavasti niitä tulee ainakin joitakin viikossa.

– Yhteydenotot tuntuvat tulevan ryppäissä, Kaipia toteaa.

Häirintäyhdyshenkilö Laura Kaipia

Korona-arki on tuonut häirinnän sosiaaliseen mediaan

Kaipia kertoo, että korona-aika on vaikuttanut yhteydenottojen laatuun, sillä ilmoitukset keskittyvät enemmän sähköisissä viestimissä tapahtuvaan häirintään. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa se, mitkä ovat sähköisten viestien pelisäännöt ja mikä on sovelias keskustelun tai vitsailun aihe. Syksyn tuomien opiskelijatapahtumien myötä yhteydenottojen määrässä on havaittavissa kasvua.

TREYn häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun mieltä askarruttava tilanne on epävarma. Yhteydenotto ei edellytä häirintää, vaan kyseessä voi olla myös kiusaamista tai syrjintää käsittelevä aihe. Mikäli kyseessä on rikos, häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa uhria rikosilmoituksen tekemisessä. Kaikkia keskusteluja yhdistää kuitenkin luottamus. Yhteyttä ottavalla henkilöllä on oikeus päättää, edistetäänkö asiaa.

–  Nyrkkisääntömme on se, että kaikki asiat käsitellään yhteydenottajan ehdoilla, Kaipia kertoo.

FAKTA

Kysely häirinnästä opiskelijatapahtumissa

  • Verkkokysely jaettiin lokakuussa Tampereen yliopiston eri ainejärjestön sähköpostilistoille ja Jodel-keskustelusovelluksen @tampereenyliopisto-kanavalle.
  • Valtaosa vastaajista oli 21–23-vuotiaita, noin kolmasosa 18–20-vuotiaita, 21 prosenttia 24–26-vuotiaita ja loput 30–35-vuotiaita
  • Kyselyyn vastanneista 32,4 prosenttia oli kokenut häirintää opiskelijatapahtumissa
    Valtaosa häirintää kokeneista oli joutunut häirinnän uhriksi harvoin.
  • 76,9 prosenttia vastaajista koki, että häirintään ei olla puututtu.