Tampereen alueella YTHS:n palvelujen piirissä on noin 30 000 opiskelijaa.

Opiskelijoiden jonotusaika YTHS:llä lyhenee – uudistunut hoitotakuulaki edellyttää hoitoon pääsemistä kahdessa viikossa

Opiskelijamäärien lisääntyminen ja mielenterveyspalvelujen tarpeen kasvu ovat ruuhkauttaneet opiskelijaterveydenhuoltoa viime vuosina. Syyskuussa 2023 YTHS:ssä on tullut käyttöön uusi hoitotakuu, joka nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Opiskelijaterveydenhuollosta vastaava Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS, on ollut pitkään ruuhkautunut. Moreenimedia uutisoi YTHS:n jonoista jo lokakuussa 2021. Tällöin ammattikorkeakoulut olivat liittyneet YTHS:n palvelujen piiriin, mikä aiheutti ruuhkaa.

Nyt jonotusajat ovat lyhenemässä, sillä hoitotakuuta koskeva laki on päivittynyt 1. syyskuuta. Uudistuksessa on tiukennettu perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsemisen enimmäisaikoja.

YTHS:n osalta hoitotakuun tiukennus tarkoittaa, että hoidontarpeen arviointi hoidetaan nykyään yhteydenottopäivänä, entisen kolmen päivän odotuksen sijaan. Tämän lisäksi hoitoon pääsy nopeutuu: yleis- ja mielenterveyspalveluihin tulee päästä 14 vuorokauden kuluessa yhteydenottopäivästä. Entinen odotusaika oli kolme kuukautta.

YTHS Keskisen aluejohtaja Reetaleena Hietalan mukaan opiskelijat ovat päässeet hoitoon ennenkin hoitotakuun puitteissa. Hoitotakuun muutos on kuitenkin hänen mielestään merkittävä.

– Muutokset edellyttävät paljon palveluihin pääsyn nopeuttamista. Seuraamme tiiviisti, kuinka onnistumme tässä heti alusta alkaen, Hietala kertoo.

Pirkanmaalla opiskelijoille tarjotaan jatkossa enemmän ryhmämuotoisia hoitoja ja neuvontaa. Lisäksi asioinnin aloitusta nopeutetaan sähköisillä lomakkeilla. Mielenterveyspalveluissa on Hietalan mukaan lisätty matalan kynnyksen palveluita.

– Lievissä ja keskivaikeissa oireissa opiskelija voi saada ohjattua omahoitoa, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja neuvoo ja tukee hoidon toteuttamisessa, Hietala selittää.

YTHS:llä nopeutetaan hoidon aloittamista sähköisillä lomakkeilla.

Kasvaneisiin opiskelijamääriin pystytään reagoimaan vasta viiveellä

Hietalan mukaan YTHS:n palvelujen kysyntä on korkeampaa kuin käytettävissä oleva rahamäärä.

– Osittain ongelmia on aiheuttanut se, että opiskelijamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti, mutta voimme reagoida asiaan viiveellä rahoitusmallimme takia, Hietala toteaa.

YTHS:n rahoituksesta päätetään sosiaali- ja terveysministeriössä. Hoitotakuun kiristyminen on huomioitu valtion tämän vuoden talousarviossa, ja YTHS:lle on varattu 700 000 euron lisärahoitus hoitotakuun toteuttamiseen. YTHS:n rahoituksen määrään vaikuttaa muu julkinen terveydenhuolto.

– Opiskelijaterveydenhuolto painii samassa sarjassa muiden julkista rahoitusta käyttävien sote-palvelujen kanssa, ja riittävää rahoitusta on pohdittava kaikkien osalta, Hietala kertoo.

Mitä mieltä tamperelaiset opiskelijat ovat YTHS:n palveluista? Tutustu gallupiin tästä.